113452. lajstromszámú szabadalom • Faszéntüzelésű lángszóró készülék

MAGTAR KIRÁLT1 ®SS SZABADALMI BÍRÓSÁG luííii, SZABADALMI LEÍRÁS 113452. SZÁM. — VlII/e. OSZTÁLY. Faszéntüzelésű lángszóró készülék. Nagy József lakatosmester Tiszabő. A bejelentés napja 1934. évi október hó 3-ika. A találmány olyan lángszóró készülék, mely festéknek fa vagy más festett felü­letről való eltávolítására és leégetésére használható, de kitűnően ' beválik, mint t> sertéspörz.sölő készülék is. A készülék hengeralakú tüzelőtérből áll, melyben faszénnel tüzelünk. A tüzelőtér mögött a kézierővel működtethető ventil­lá,torberendezés van. A ventillátor egy­to részt a tüzet táplálja ós éleszti, másrészt a lángot a tüzelőtér elején lévő, szűkít­hető esőnyíláson keresztül, a szélkerék forgási sebessége szerint, kisebb-nagyobb távolságra a külvilágba szórja. 15 A mellékelt rajzon az 1. ábra a készülék oldalnézete, a 2. ábra a készülék felülnézete, a 3 ábra p^dig a készülék hosszmetszete. A készülék két részre osztható: a (8) 20 tüzelődobra és a (14) ventillátordobra. A faszenet a (8) tüzelődob (9) ajtaján keresz­tül adagoljuk az (1) tüzelőtérben ferdén elhelyezett (2) rostélyra. Az (1) tüzelő­teret, az egyik oldalon, a (3) légbebocsájtó 25 rostély választja el a ventillátortól, mely rostélyon a ventillátordob (10) légteréből keresztüláramló levegőmennyiséget a (6) légváltó szabályozza. Ez a (6) légváltó, a készülék dobjának elülső oldalán elrende-30 zett szabá.lyozókarral van közös tengelyre szerelve, úgy, hogy ez a (G) légváltó a sza­bályozókarral kívülről állítható. Az (1.) tüzelőtér másik oldalán, a (3) légbebo­esájtó rwtéllyal szemben van a (4) láng­szórórostély és a szűkített (5) lángszóró- 35 eső. A (8) tüzelődob kettős köpenyű és a két fal közé a hőszigetelő (7) azbeszt­lemezt tesszük. A (14) ventillátordob (10) légterében van a (11) szélkerék, melynek egyenes vagy 40 hajlított 1 cipcí v jai lehetnek. A szélkereket a (13) hajtókerék a (12) szíjjal vagy meg­felelő áitétellel forgatja. A készüléket a (15) fogantyúkengyelek­kel hordjuk. 45 Szabadalmi igények: 1. Faszéntüzelésű lángszóró készülék, jel­lemezve a tüzelődobbal, a tüzelődob alsó felén, ferdén elhelyezett tűzros­téllyal, a tüzelődob szabad végén elhe- 50 lyezett szűkített lángszóróval, a láng­szóró torkához csatlakozó lángszóró­rostél'yal, jellemezve továbbá a tüzelő­térnek ventillátor felőli oldalára, a lángszóró rost éli yal szemben szerelt 55 1 égbeboesájtó rostéi! yal. 2. Az 1 igénypontban védett lángszóró kiviteli alakja, jellemezve a tüzelődob folytatását képező ventillátordobbal, a légtérben helyetfoglaló és a légrostély- 60 nál felszerelt légszabályozó váltóval, valamint az egyenes vagy hajlított lapátú szélkerékkel. 8. Az 1—2. igénypontban védett lángszóró kiviteli alakja, jellemezve a szélkerék- 65 kel, szíjjal vagy átvitellel kapcsolt kézi hajtókerékkel. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents