113443. lajstromszámú szabadalom • Egymástól eltérő méretű füstcsövekhez alkalmas, kúpos, csatlakoztató cső vagy csőcsonk

Megrjelent 1935. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113443. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Egymástól eltérő méretű füstcsövekhez alkalmas, kúpos, csatlakoztató cső vagy csőcsonk. Franki Jakab bádogosmester Újpest. A bejelentés napja 1934. évi augusztus hó 22-ike. A találmány egymástól eltérő méretű füstcsöveíkhez alkalmas, kúpos, csatlakoz­tató eső vagy csőcsonk, valamint az ily esőcsonkkal felszerelt takaréktűzhely, 5 íűltőkályha vagy fűtőkályhák füstcsövébe iktatható hőkisugárzókészülék (fűtőtest). Az ismert, kúpos, csatlakoztató csövek vagy csőcsonkok tényleg lehetővé teszik, hogy különböző méretű füstcsöveket egy 10 és ugyanazon kúpos csatlakoztató esőre vagy csőcsonkra lehessen tolni úgy. hogy a füstcső a csatlakoztató csőre vagy cső­csonkira szorosan illeszkedjék. E meg­oldás hátránya azonban, hogy a hengeres 15 iustcső a kúpos csatlakoztató csövön vagy csőcsonkon nem eléggé tömítően fekszik fel és oldalrabillenés ellen sincs biztosítva. E hátrány elhárítására, a kúpos kiképzés helyett, javasolták már a 20 csatlakoztató csőnek vagy osőcsonknak lépcsőzetesen növekedő átmérőjű, egy­mással összefüggő hengerek alakjában való készítését.. E megoldás ugyan lehe­tővé teszi a megfelelő kitámasztást és 25 tömítő felfiekvést, hátránya azonban, hogy a lépcsőzetes hengera'lak előállításai aránylag költséges munkaműveleteket igényel és általában a füst csőkészítéshez szokásos lemezanyagnál jobb minőségű, 30 tehát szintén drágább anyag alkalmazá­sát teszi szükségessé. A találmány a mindkét említett, ismert kivitelnél mutatkozó bárányokat kiküszö­böli. A találmány szerinti csatlakoztató 35 <-ső vagy csőcsonk szintén kúpos felü­letű, tehát egymástól eltérő méretű füst­csöveikhez alkalmas, azonban a találmány szerinti, kúpos, csatlakoztató cső vagy csőcsonk külső felülete nem sima, mint a,z ismert kivitel esetében, hanem a kú- 40 pos külső felületen tölbb harántirányú, fokozatosan nagyobbodó, külső átmérőjű, a csőre vagy csőcsonkria illesztett füst­csövet belülről kitámasztó dudorodás vagy dudorodássorozat van. Az említett 45 kitámaisztás folytán az oldalrabillenés eddig felmerült veszélyét elhárítjuk, míg a tömítés javulása abból adódik, hogy a csőre vagy csőcsonkra tolt füstcső mellső vége nem pusztán a cső vagy csőcsonk 50 köpenyfelületén, körvonal: mentén fekszik feil. hanem — kellően ráillesztve — a ciső vagy csőcsonk egyik harántirányú dudoírodásához vagy dudorodássorozatá­hoz is szorul. 55 A rajzon a találmány néhány fogana­tosítási példának vázlata látható. Az 1. ábra kettős kúp alakjában készült, csatalkoztaitó csövet mutat. A 2. ábrán a találmány szerinti csőcsonk- 60 kai felszerelt takaréktűzhely vázlata lát­ható, a 3. ábra szobakályhához kapcsolt, a ta­lálmány szerinti, csatlakoztató csőcsonk­kal felszerelt hőkisugárzókészülékeit mu- 65 tat, míg a 4. ábra a találmány szerinti csőcsonk további foganatosítási példáját mutatja. Az 1. ábrán látható (a) csatlakoztató cső kettős kúpalakú. Az átmérő e cső- 70 közepe felé nagyobbodik ós a kúpos, külső felületen több hairántirányú (fol, b2, 1)3, b4) kidudoirodás van. E kidudorodáisok, e kivitel esetében, megszakítás nélküli gyű­rűket alkotnak és egyszerűm azzal léte- 75 síthletők, hogy a csatlakoztató cső lemez­anyagában ily gyűrű-alakú kitüremléist nyomunk ki. Az 1. ábrán látható, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents