113429. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet huzalok, pászmák, kötelek és sodratelemek előhajlítására vagy alakítására

MAGYAR KIRÁLYI #£±3* SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113429. SZÁM. — XYI/d. OSZTÁLY. Szerkezet huzalok, pászmák, kötelek és sodratelemek előhajlítására vagy alakítására. Felten és Guilleaume kábel-, sodrony- és sodronykötélgyár részvénytársaság-, gyáros cég- Budapest, mint Felten & Guilleaume Carlswerk Actien-Gesellschaft köln-mülheiml cég- jog-utóda. A bejelentés napja 1934. évi március hó 29-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi március hó 31-ike. Huzalok, pászmák, kötelek és sodrat­elemek előhajlítására vagy alakítására alakító nyílásokon kívül főképen görgős szerkezeteket használnak, melyek az is-5 mert alakító szerkezetek közül a legki­sebb súrlódást adják. Az alakító eljárás folyamán fellépő súrlódás még tovább csökkenthető, ha az ismert görgők helyett, a találmánynak megfelelően golyóskoszo-10 rútat használunk. A rajz a találmány szerinti alakító­szerkezetek egy példaképem kiviteli alak­ját mutatja, mely a sodrási műszakban az alakításra alkalmas. 15 A szerkezet három egymás mögött el­helyezett (a, b) és (c) golyóskoszorúból áll, melyek a szokásos golyóscsapágyak módjára vannak elkészítve. A golyós­koszorúk a (h) sodrótengely (g) agyának 20 (d, e, f) szemeiben vannak ágyazva. A két szélső (a) és (c) golyóskoszorú ten­gelye körülbelül a sodratelem (i) lehúzási irányába esik. A középső (b) golyósko­szorú a két szélsőhöz képest excentriku-25 san van ágyazva és a (k) állítócsavarral beállítható. A golyóskoszorúk belső át­mérője megfelel a sodratelem külső átmé­rőjének. A rajzon ábrázolt kiviteltől eltérőleg 30 lehetséges az egész alakítószerkezetet a két szélső golyóskoszorú tengelye körül forgathatóan is ágyazni és kényszerhaj­tással ellátni. De lehetséges csak a kö­zépső, excentrikusan elhelyezett golyós­koszorút a két szélső golyóskoszorú tea- 35 gelye körül forgathatóan ágyazni. Olyankor, amikor sodratelemek előhaj­lításáról van szó, egyetlen golyóskoszorú alkalmazásával is megvalósítható az el­rendezés, úgy, hogy az a sodratelemefcnek 40 a befutási helyen való előhajlítására le­gyen alkalmas. A rajzban ábrázolt, valamint a leírás­ban ismertetett kiviteli alakok célszerű módosításával utókezelésre is felhasznál- 45 ható a találmány például készi kötelek vagy pászmák feszültségmentesítésére. Szabadalmi igények: 1. Szerkezet huzalok, pászmák, kötelek ós sodratelemek előhajlítására, alakítá- 50 sára, vagy feszültségmentesítéséire, az­által jellemezve, hogy a hajlítási he­lyeken golyóskoszoruk vannak elren­dezve. 2. Az 1. igény szerinti szerkezet, jelle- 55 mezve több egymásután és középpont­jaikban egymáshoz képest eltolva el­helyezett golyóskoszorúval, melyek belső átmérője megfelel a megmunká­landó anyag átmérőjének. ^ 3. Az 1. és 2. igények szerinti szerkezet, jellemezve három egymás mögött elhe­lyezett golyóskoszorúval, melyek közül a középső a két szélsőhöz képest excen­trikusan van elhelyezve és a két szélsőnek tengelye körül forgathatóan ágyazva. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents