113361. lajstromszámú szabadalom • Készülék folyadékok lefejtésére tartályokból, hordókból és ehez hasonlókból

Megjelent 1935. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113361. SZÁM. — XVIII/tl. OSZTÁLY. Készülék folyadékok lefejtésére tartályokból, hordókból és ehhez hasonlókból. Barnes Frederick John Trevallon mérnök Brisbane (Ausztrália). A bejelentés napja 1935. évi április hó 25-ike. A találmány készülék folyadékok lefej­tésére tartályokból, hordókból és ehhez hasonlókból. Alkalmazhatjuk pl. sörös­hordóhoz sör lefejtésére. 5 Sörös hordókhoz furatos fémből való szájbetétet szoktak a dongákba behajtani, vagy a hordó nyílásába helyezni; a száj­betétnek peremes feje van és a külső ré­szén csavarmenetes. A tartályt e betétbe 10 helyezett dugóval zárják le. Azoknak a dugóknak, melyeket eddig a fent leírt szájbetétekhez, használtak, az volt a hát­rányuk, hogy azokon át a tartályban levő folyadék vagy gáz elillanhatott. Ez a hát-15 rány többek között abból származott, hogy a közönségesen használt dugók lyu­kacsosoknak bizonyultak és a tartályból kifelé ható nyomással szemben nem tömí­tettek kellően. 20 A találmány keretébe tartozik olyan dugó, mely a tartály belsejében lévő akármilyen nagy nyomással szemben fo­lyadék- és gázbiztosan tömít, továbbá olyan elrendezés, melynél a dugó a száj-25 betétben a tartály belsejébe önműködően eltolódik, ha a csapszárat vagy ehhez ha­sonló szárat a szájbetétbe helyezzük, mi­mellett a dugó a szájbetétben eredeti helyzetébe visszakerül, ha a szárat kihúz-80 tuk. A találmány egyéb részeit az alábbi­akban ismertetjük. A találmány keretébe tartozik az alábbi alkatrészeknek egyesítése is. A tartály nyílásába behelyezett száj-35 betét s e betétben elrendezett nem pórusos dugó, a szájbetét furatával csavarmenete­sen kapcsolt szár, pl. a csap szárrésze, mellyel a szájbetét furatából a dugót ki­nyomjuk és egy ruganyos karmantyú, mely a szárat körülöleli és az egyik végé- 40 vei a szárrész peremére, a másik végével a szájbetét peremére fekszik fel, mimel­lett a karmantyú oly hosszú, hogy a szár­rész és a szájbetét peremei közötti részt tömíti, ha a szárrészt a betétbe egészen 45 addig a pontig csavaroltuk, mielőtt az a dugót kinyomná. A találmány értelmében továbbá a du­gót üregesen képezzük ki; a dugónak a tartályban levő folyadékkal érintkező 50 belső vége nyitott, a másik vége oly fal­lal van lezárva,, hogy a belülről ráható nyomás a dugót tágítani igyekszik, úgy hogy a tömítés tökéletesebbé válik. A találmány értelmében továbbá a 55 szájbetéttel csavarmenet útján kapcsolt fémiszárat, pl. csapszárat, befelé irányí­tott járulékos összekötőnyúlvánnyal lát­tuk el, mely a dugó külső részével áll kapcsolatban; az a dugót kinyomja, ha a 60 szárat a szájbetétbe csavaroljuk és a du­gót tömítő helyzetébe húzza vissza, ha a szárrészt visszahúzzuk. A járulékos ösz­szekötőnyúlvány a dugó külső végén lévő befelé irányított perembe kapaszkodha- 65 tik. Az ösiszekötő nyúlvány a szárhoz nyakrésszel csatlakozik, melyen szaba­donforgó védőgyűrű van, mely a dugó belsejében lévő perembe kapaszkodik. E kiképzés célját az alábbiakban világítjuk 70 meg. A találmány egyéb részleteit szintén az alábbiakban ismertetjük. A találmány példakénti kivitelét a raj­zok mutatják, melyekben az 75

Next

/
Thumbnails
Contents