113354. lajstromszámú szabadalom • Tőke-gyalu

MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113354. SZÁM. — VIII/c. OSZTÁLY. Tőke-gyalú. Popper Lajos cipőgép- és kellékg-yáros, Budapest. A bejelentés napja 1934. évi december hó 13-ika. Ismeretes, hogy az; üzemekben, valamint üzletekben használatos tőkék munkafelü­lete, a rajtuk végzett vágások folytán ha­mar egyenetlenné válik, miért is azokat 5 sűrűn kell gyalulni, ami egyrészt hossza­dalmas munka, másrészt pedig a tőkét is erősen koptatja. A találmány oly gyalú, melynek segé­lyével a tőke munkafelülete néhány perc 10 alatt simává tehető anélkül, hogy a tőke jelentékenyebb mértékben kopnék. A csatolt rajzon a találmány példaké­pen felvett kiviteli alakjában van feltün­tetve és pedig az 15 1. ábra a tőke-gyalú oldalnézete, a 2. ábra a gyalú felülnézete, 3. ábra pedig metszet a 2. ábra (A—B) vonala mentén. Lényegileg a találmány hullámalakban 20 meggörbített ós két végén fogantyúval el­látott lapos tartóvasból, valamint annak két oldallapjára csavarokkal felerősített, a tartóvassal párhuzamosan haladó több fűrészlapsorból áll, melyek közé az egy-25 más közti távolságot biztosító vasszalagok vannak helyezve. A rajzon (a) jelzi a hullám alakú lapos tartóvasat, melynek két végén (b) fogan­tyú van. E tartóvas két oldallapjára, a 30 jtaTtóvassal párhuzamosan haladó több sor (c) fűrészlap van (d) csavarokkal fel­erősítve. A (c) fűrészlapok közé (f) vas­szalagok vannak helyezve, melyek a fű­részlapoknak egymásközti távolságát biz­tosítják. A gyalú két oldallapját egy-egy 35 (g) borítólap alkotja, melyeket ugyancsak a (d) összefogó csavarok rögzítenek az (a) tartóvashoz. Használatkor a gyalút hosszirányban ide-oda mozgatjuk a tőke munkafelületén. 40 Minthogy a gyalú hullámvonal alakú, a vágóélek a mozgás irányához képest szög­ben állanak és így a gyalú mozgatásakor a vágóélek nem egy élvonal mentén, ha­nem egy felületen haladnak végig. Ily- 45 módon a gyalú ide-oda mozgatásával a tőke felülete néhány perc alatt simává tehető anélkül, hogy ezzel a tőikét erőseb­ben koptatnók. Szabadalmi igény: 50 Tőke-gyalú, melyet hullámalakban meg­görbített és két végén fogantyúval el­látott lapos tartóvas, ennek két oldal­lapjára csavarokkal felerősített, a tar­tóvassal párhuzamosan haladó több fű- 55 részlapsor és ezek közé helyezett, az egymásközti távolságot biztosító vas­szalagok jellemeznek. 1 rajzlap melléklette!. r.'iür.s nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents