113289. lajstromszámú szabadalom • Itatóspapírt tartó készülék

MAGYAR KIRÁLYI #fcMj| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113289. SZÁM. — IX/a/b. OSZTÁLY. Itatóspapirt tartó készülék. Kováts Sándor jegyző Babocsa. A bejelentés napja 1934. évi október hó 8-ika. A találmány itatóspapirt tartó készü­lék, mely az itatóspapirnak jobb kihasz­nálását teszi lehetővé és amellett az ita­tást is megkönnyíti. 5 A csatolt rajzon a találmány példaké­pen felvett kiviteli alakjában van feltün­tetve és pedig az 1. ábra a készülék oldalnézete és rész­ben hosszmetszete, a 10 2. ábra a készülék felülnézete, a 3—5. ábrák pedig részletrajzok. Lényegileg a találmány fenekén nyitott, vagy nyílásokkal ellátott üreges tokból és ennek belsejében kivehetően és forgat-15 hatóan ágyazott hengerekből áll, hol a hengerekre itatóspapir van felcsavarva. Az itatóspapirt tartó hengerek a tokban úgy helyezkednek el, hogy palástfelüle­tükiueik egy része a fenék nyílásán át a 20 fenék síkja alá nyúlik. A rajzon (a) jelzi a nyitott fenekű üre­ges tokot, (b) pedig az ebben forgatha­tóan ágyazott hengereket, melyeknek pa­lástfelületére (c) itatóspapir van felcsa-25 varva. Az itatóspapir helyenként lyu­kasztva (perforálva) van, úgy hogy a már elhasznált papir könnyen leszakítható. A (b) hengerek az (a) tokban kivehetően vannak ágyazva. A hengereknek az (a) 30 tokban való megerősítése tetszésszerinti lehet. így pl. a hengerek két végét csap­furattal lehet ellátni, melyekbe behatol az (a) tok oldalfalából kiálló (d) csapnyúl­vány (3. ábra). Lehet azonban megfor-35 dítva az (a) tok oldalfalában az (f) csap­furat kiképezve (5. ábra) és ekkor a hen­gerek két végéből áll ki az (f) csapfuratba behatoló csapnyúlvány. A 4. ábra szerinti kiviteli alaknál az (a) tok falának belső oldalához a rugalmas (g) nyelvek vannak 40 erősítve és ezeken, a (b) hengerek végé­ből kiálló (dl) tengelycsapok befogadá­sára kivágás van. A (g) nyelvek rugal­massága folytán a (dl) tengelycsapok igen könnyen kiemelhetők csapágyaikból 45 és oda ismét könnyen visszahelyezhetők. A (b) hengerek az (a) tokban úgy van­nak elhelyezve, hogy palástfelületüknek egy része a nyitott fenéken át a fenék síkja alá nyúlik. Abban az esetben, ha 50 a tok feneke nem nyitott, akkor a fenék­lapon kivágások vannak és ezeken a ki­vágásokon keresztül nyúlik a fenék síkja alá a (b) henger palástjának egy része. Itatáskor az (a) tokot egyszerűen vé- 55 gigtoljuk a leitatandó felületen. Ekkor a tok a fenéklap síkja alá nyúló (b) hen­gereken gördül és a hengerekre csavart itatóspapir az írott felületet leitatja. Mint­hogy az itatóspapirnak mindig más-más §0 része érintkezik a leitatandó felülettel, az itatóspapir jól kihasználható és az itatás is eredményesen végezhető. Az (a) tok fedelén, kívül, a (h) vezeté­kekbe az (i) lap vagy lapok vannak ki- 65 emelhetően becsúsztatva. E lapok lehet­nek üresek, úgy hogy jegyezni lehet rá­juk, vagy pedig tetszésszerinti szöveggel, pl. naptárral, vagy reklámképekkel, illet­ve feliratokkal ellátva. 70 Szabadalmi igények: 1. Itatóspapirt tartó készülék, azzal jel­lemezve, 'hogy fenekén nyitott, vagy nyílásokkal ellátott üreges tokból és ennek belsejében kivehetően és forgat- 75 hatóan ágyazott hengerekből áll, mely hengerekre helyenként lyukasztott

Next

/
Thumbnails
Contents