113182. lajstromszámú szabadalom • Tömítés ablakok, ajtók és hasonlól számára

Megjelent 1935. évi október lió 15-én. _ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113182. SZÁM. — vm/C. OSZTÁLY. Tömítés ablakok, ajtók és hasonlók számára. Rudolf Berg" cég" Prágá-ban. A bejelentés napja 1933. évi augusztus hó 11-ike. 15 A találmány tömítés ablakokhoz, ajtók­hoz vagy hasonlókhoz, melynek néhány példaképpeni megoldási alakját a csatolt rajz szemlélteti. Az 5 1. ábra a találmány szerinti tömítéssel ellátott ablak- vagy ajtókeret részleges távlati ábrázolása, mely felülnézetnek fe­lel meg. A 2. ábra a tömítésnek az ablak- vagy 10 ajtószárnyon való elhelyezését szemlélteti, míg a 3. ábra a tömítésnek a tolóablakot vagy tolóajtót vezető horonyban való megerősí­tését mutatja. Végűi a 4. és 5. ábra külső tömítés metszete. Az 1. ábra szerinti megoldásinál az (1) ablak- vagy ajtókeret félhornyaiban, pl. szögekkel a (3) rugalmas sávot erősítjük meg, amely fémből, celluloidból, viasz-20 papírból, fiberből, vagy más rugalmas anyagból készül. A sáv szabad széle lazán eláll. Ezeken a sávokon az ablak- vagy ajtószárny becsukásakor utóbbi megfek­szik és a sávot részben megfeszített hely-25 zetbe szorítja, úgy hogy a sávok az ab­lak- vagy ajtószárnyon elég erősen meg­fekszenek, hogy a szárny és a keret kö: zötti réseket eltömtísék, miáltal víznek, pornak, zajnak stb. a helyiség belsejébe 80 való hatolását meggátolják. A 2. ábra szerint a (3) sávok magán a mozgatható ablak- vagy ajtószárnyon vannak megerősítve. Ha a találmány szerinti tömítést toló-85 ajtón- vagy tolóablakon akarjuk alkal­mazni, akkor a (3) rugalmas sávokat a 3. ábrán látható módon a helytálló keret hornyaiban alkalmazhatjuk. A (3) sávokat még tetszésszerinti más módon is megerősíthetjük, pl. úgy, hogy 40 azokat megfelelően kialakított csatornába szorítjuk be. A megerősítéshez esetleg ragasztóanyagot is használhatunk. A leírt megoldásoknál a (3) rugalmas sávok félhoronyban (1. és 2. ábra) vagy 45 teljes horonyban (3. ábra) foglalnak he­lyet az ablakon vagy ajtón; ezektől a ki­vitelektől eltérően vagy pedig ezekkel kapcsolatban lehet ezeket a rugalmas sá­vokat az ablak vagy az ajtó külső részén 50 is elhelyezni. A 4. ábra szerint a (2) ablak vagy ajtó külső részén van a rugalmas (5) sáv, mely az (1) ablak- vagy ajtókere­ten kívülről megfekszik. Az (5) sávnak előnyösen a sáv hosszirányában húzódó 55 (5') vályúszerü kimélyítése van, amely a szárny becsukott helyzetében az (1) keret megfelelő mélyedésébe csappan. Az 5. ábra szerinti megoldás az előbbi­nek megfordítottja, amelynél a rugalmas 60 (5) sáv a helytálló (1) kerethez van erő­sítve és szabad rugalmas végével a (2) szárnyon megfekszik. Ennél a megoldás­nál is lehet az (5) sávnak vályúszerü ki­mélyítése vagy pedig lehet csőszerű része, 65 amelyet a szabad szél felgöngyölítésével hozhatunk létre és ez a meghajlított rész a becsukott ablak- vagy ajtószárny meg­felelő vájatába csappanhat. Az ablak vagy ajtó fölső és alsó vízezin- 70 tes szélénél az (5) sáv szabad szélét (5") meghosszabbítással láthatjuk el, mely le­felé van hajlítva, hogy a vizet az ablaktól elvezesse, amint ez a 4. ábrán jól látható. A 4. és 5. ábra szerinti külső tömítő- 75 sávok alkalmazásának az az előnye, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents