113164. lajstromszámú szabadalom • Sámfapótló

Megjelent 1935. évi október hó 15-én. , MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113164. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Sámfapótló. Kelemen Edénó háztartásbeli Budapest. A bejelentés napja 1934. évi április hó 12-ike. A találmány sámfapótló cipőbetét. A kereskedelemben a kész cipők orrát belül összegyűrt ujságpapirral tömik ki, hogy a raktározott és eladásra váró cipők 5 alakjukat ne veszítsék el. A cipők hátsó részének kifeszíitése, alátámasztása nem szükséges, mivel a cipő ezen részét a be­dolgozott kéregpapír anyag elég mereven tartja. A cipő orrának papírral, az eddig 10 szokásos módon való kitöinése tökéletlen és sok esetben el is torzítja a cipő mellső részének alakját. A találmányt, mely a fent jelzett hiá­nyokat kiküszöböli, a mellékelt rajz egy 15 példaképen vett foganatosítási alakjában tünteti fel, és pedig az 1. ábra a cipőbetét oldalnézete és a 2. ábra a cipőbetét felülnézete. A találmány szerinti sámfapótló cipő-20 betét, —• a cipő mellső, belső részének megfelelő alakban kiképezett, — kéreg­papírból, vagy fa-, fém, stb. anyagú le­mezből előállított (a) testből áll, amely­nek a talp felé néző alsó (b), valamint hátsó (c) része nyitott és kihúzásra al- 25 kalmas zsinórral van ellátva. A betéte­ket a cipők raktározása alkalmával egy­szerűen a cipő orrába dugjuk és azt a cipő eladása alkalmával a vevő magával viszi, s a cipő használaton kívüli állapo- 30 tában, a cipő alakjának megóvása céljá­ból állandóan benne is hagyíhatja. A sámfapótló cipőbetéten felül az illető cipőnagyságnak megfelelő számjelzést, cégfeliratot vagy valamely reklámot al- 35 kalmazunk. Szabadalmi igény: Sámfapótló cipőbetét, azzal jellemezve, hogy az a cipő mellső belső részének megfelelő alakban kiképezett, kéreg- 40 papírból, fa- vagy fémlemezből, stb. ké­szült, alul és 'hátul nyitott, a test ki­húzására alkalmas bármilyen anyagú zsinórral van ellátva. 1 rajzlap melléklettel. Pallas uyotnda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents