113133. lajstromszámú szabadalom • Tetszés szerint jobb- vagy baloldalra állítható takaréktűzhely

Megjelent 1935. évi október hó 187 -én . MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113 L33. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Tetszésszerint jobb- vagy baloldalra állítható takaréktűzhely. Nagy József lakatosmester Tiszafoő. A bejelentés napja 1934. évi október hó 3-ika. A találmáaiy olyan takaréktűzhely, mely jobboldalasból, rövid idő alatt, baloílda­lasra alakítható át, tehát szükség szerint jobb- vagy baloldalra állítható. Az átiaila-5 kítás a tüzelő- és hamuajtó tartó lemez és a velük egyenlő, de sima rámás lemez fel­cserélésével, valamint a tűzkosár áthelye­zésével, percek alatt eszközölhető. A mellékelt rajz 10 1. ábrája a találmány szerinti tűzhely előlnézetét, 2. ábrája a tűzhelynek a tüzelőtéren át vett keresztmetszetét és 3. ábrája a tűzhely felülnézetét tünteti 15 fel. A 4. ábrán más kiviteli alak elölnézete látható, melynél a tüzelőajtó a helyettesí­tésére alkalmas, rámás lemezzel cserélhető ki s alatta foglal helyet az ugyancsak cse-20 rélhető hamuláda illetve tisztítóajtó. A találmány szerinti asztaltűzhely felső felének jobb és baloldalán van a (8) tüzelő­tér. A jobb- vagy a baloldali tüzelőtérben foglal helyet a samottozott vasbádogból 25 vagy öntöttvasból készült, tartókra állí­tott (10) tűzkosár. A tűzkosár a ráhelye­zett (9) rostéllyal együtt — szükség esetén •— kiemelhető ós a másik oldalon lévő tü­zelőtér tartóira helyezhető. A tűzhely elő-30 lapján, jobb és baloldalon, a tüzelőtér előtt a (3) tüzelőajtó és a (4) hamuajtó méretei­nek megfelelő nyílás van. Azokat az ajtó­nyílásokat, melyek a használaton kívüli tüzelő tér előtt vannak, a (2) rámás lemez­zel födjük be, míg a használat alatt álló 35 tüzelőtér előtt lévő ajtónyílásokra a (3) tüzelőajtót és a (4) hamuajtót szerel­jük fel-Szükség esetén, a tűzkosár áthelyezésé­vel együtt, a tüzelő- és tisztítóajtót, a má- 40 sik oldalon lévő rámás lemezzel felcserél­jük és ekkor már a tűzhely másik felében tüzelhetünk. Szabadalmi igények: 1. Tetszés szerint jobb vagy baloldalra 45 állítható takaréktűzhely, jellemezve a tűzhely jobb és bal felében lévő, samot­tozott vasbádogból vagy öntöttvasból készült tüzelőtérrel. 2. Az 1. igénypontban védett tűzhely ki- 50 viteli alakja, jellemezve a jobb vagy bal tüzelőtérben lévő, tartókra szerelt, kivehető és áthelyezhető rostéllyal. 3. Az 1—2. igénypontban védett tűzhely kiviteli alakja, jellemezve a jobb és 55 baloldali tüzelőterek előtti, egyforma méretű ajtónyílással, valamint a tü­zelőajtók alatti, egymással ugyancsak egyenlő tisztítóajtó nyílásokkal. 4. Az 1—3. igénypontban védett tűzhely 60 kiviteli alakja, jellemezve a tüzelőajtó és tisztítóajtó nyílásokat elfödő rámás­lemezzel. 2 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents