113081. lajstromszámú szabadalom • Födémszerkezetek és eljárás azok némelyikének előállítására és felszerelésére falak burkolására és válaszfalak képzésére

Megj elent 1935. évi október hó laag= 1 5-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113081. SZÁ.M. - VIII/a. OSZTÁLY. Födémszerkezetek és eljárás azok némelyikének előállítására és felszerelésére, falak burkolására és válaszfalak képzésére. Poklostelki Ács Ferenc oki. erdő mérnök Debrecen. A bejelentés napja 1933. évi március hó 20-ika. A találmány olyan favázas nádtábláikra vonatkozik, melyek, mint födémszerke­zet, leginkább a födém alsó síkjának bo­rítására, de a födém középső, teherhordó 5 síkjának előállítására is alkalmazhatók, azonkívül célszerűen használhatók nedves falak s ép úgy hang- és hőszigetelés szempontjából vékony falak burkolására, sőt válaszfalak képzésére is. 10 A találmány, a mellékelt rajzokon, hat ábrában van bemutatva, melyek közül az 1. ábra a találmány szerinti födémszer­kezetet képező nádtáblák legegyszerűbb favázának a) felülnézete, b) és c) ke-15 reszt- és d) hosszmetszete. A 2. ábra a kész lécvázas nádtábla szerke­zetét a) alsó és felső lapján, b) kereszt­es c) hosszmetszetben, nagyobb lépték­ben mutatja. A 20 3. ábra egyszerű mennyezetszerkezet keresztmetszete, mely alsó síkjának léc­vázas nádtáblával való borítását mu­tatja. A 4. ábra lécvázas nádtáblák felerősítési 25 módja kötőfákkal vastartókra, a) hossz-és b) keresztmetszetben. Az 5. ábra erősebb favázú nádtáblának a) felülnézete, b) kereszt-, c) és d) hossz­metszete. A 30 6. ábra nádtáblákkal való falborítást mutat a) függélyes metszetben, kétféle kivitelben; b) rácsos favázú nádtábla alaprajza; c) hosszmetszete és d) vá­laszfal keresztmetszete. 35 A nádtáblák, lényegében véve, falécből készített, létra- vagy rácszerűen össze­illesztett, olyan vázak, melyeknek egyik vagy mindkét sík felülete náddal vagy nád szövettel van borítva, mely dróttal és szegekkel van a vázhoz erősítve. E táblá- 40 kat üresen szegezzük fel a miennyezetge­rendákra s utólag habarccsal vakoljuk vagy — ami célszerűbb — a nádszövet­borítást, előzetesen, gipsz- vagy fűrész­poros gipsz-habarccsal öntjük körül s meg- 45 kötött állapotban szegezzük vagy facsa­varokkal erősítjük a vázhoz. A) A nádtáblák legegyszerűbb kiviteli alakjánál (1. ábra) a vázat közönséges tetőfedőléc képezi, mely két drb (o) oldal- 50 lécből s megfelelő számú (f) fesizítőlécböl áll. Mindkét fajta (o, f) léc egy síkban van elhelyezve és (1. ábra b) élével vagy (1. ábra c) lapjával egymás felé fordítva, (sz) szegekkel van összeszegezve. Kezelés 55 szempontjából célszerű a 2 m hosszú, 66 cm széles nádtábla melyből 3 drb 2 m hosszú és 2 m széles, így 4 ms felületet fed; készíthető azonban a tábla bármely más méretben is. g0 A nádborítás (2. ábra) (n) nádszálai a lécvázon az (o) oldallécekkel párhuzamo­sak, kettős borítás esetén az alsó réteg (n') nádszálai keresztben futnak és így az (f) lécekkel egyirányúak. A nádszövet 55 (d) dróttal van a vázhoz erősítve, úgy hogy a (d) drót a nádszövetet minden (f) feszítőléc mentén körülövezi, mi mellett a (d) drót az (f) lécekhez van szegezve. A kész táblákat azután gipsszel, fürészpo- 70 ros gipsszel habarcsoljuk. Fagerendás födémeknél (3. ábra), a szo­kásos 1 m rendes közök mellett, a mint­egy 1 cm hézaggal egymás mellé sorakozó táblák végei minden második gerenda 75 hossztengelyében találkoznak s így azo­kat (o) oldalléceiknek közepén és két vé­gén szegezzük fel.

Next

/
Thumbnails
Contents