113074. lajstromszámú szabadalom • Sínleerősítő szerkezet

Megj elent 1935. évi október hó laag= 1 5-én. HA6YAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMILEIRAS 113074. SZÁM. — V/a/l. OSZTÁLY. Sínleerősítő szerkezet. Wrn. Szalay & Soha Eisengrosshandlungr A. G. cég- Wien. A bejelentés napja 1934. évi október hó 24-ike. Németországi elsőbbsége 1934. évi julius hó 21-ike. Ismeretesek oly sínleerősítések, ame­lyeknél az alaplemezeket a sín mindkét oldalán lyukasztott bordákkal vagy sze­mekkel látják el, amelyek a sín talpához 5 szorítandó rögzítőszerveket befogadják. E rögzítőszervek biztosítása végett ékeket vagy csavarokat alkalmaznak, melyek azonban állandó üzemben nem nyújtanak teljes biztosítékot. 10 A találmány értelmében az oldalsó bor­dák furatait úgy képezzük ki, hogy azokba forgatható excentercsapok illeszt­hetők, melyek excentrikus bütyökkel a csapok forgatása közben a sín talpához 15 szorulnak. Ehhez elegendő a csapoknak csak 90° alatt való elforgatása. Hogy esetleges különbségeket kiegyenlítsünk és hogy az excentercsap minden körülmények között biztosan helyezkedjék el, a tartó-20 bütyök ós a síntalp között előre meghaj­lított rugalmas lemezeket alkalmazunk. A találmány szerinti sínleerősítő szer­kezet egyik példákénti kiviteli alakját a rajz mutatja, és pedig az 25 1. ábra alaplemezen megerősített sínt ós a leerősítő szerkezet oldalnézetét, a 2. ábra a leerősítő szerkezet és a sín felülnézetét, a 3. ábra a rögzítő borda oldalnézetét és 80 az excenteresap végének nézetét, a 4. és 5. ábrák a rugalmas lemez nézetét mutatják. Az alátétlemeznek a (b) sín mindkét oldalán felfelé álló (c) bordái vannak, 85 A bordák furatai excentercsapok befoga­dására alkalmas módon kiképezettek. Hogy a (d) csapokat a furatokba bevezet­hessük, a furatokban a csapok (dl) büty­keinek befogadására való, oldalsó kimet­szések vannak és mivel az excentercsapok 40 külső (d2) bütykei magasabbak és a tartó­bütykökkel szemben eltolt helyzetűek, a (d2) bütykök olyan ütközőket képeznek, amelyek a (d) csap további axiális irányú mozgását meggátolják. A (c) bordán ezen- 45 kívül (e) ütköző is van, míg rugalmas (f) nyelv, mely a (d) csap forgatásakor meg­hajlik, a (d) esap önkényes visszaforgását meggátolja. Gélszerű, ha az (e) ütközőt és (f) rugót külön (g) lemezem rendezzük 50 el, amelyet a (d) csap bevezetése előtt he­lyezünk a (c) bordára. A (g) lemez meg­felelő kialakításával annak elfordulását meggátolhatjuk, azonkívül pedig a (d) csapon elrendezett (d3) orr megakadá- 55, lyozza azt, hogy a (g) lemez aljzatáról fel­emelkedjék. A (dl) bütyök és a sínláb között (h) ru­galmas lemez van, mely esetleges különb­ségek kiegyenlítésére való és ezenkívül a 60 sínleerősítés rugalmas voltát is biztosítja. Ezenkívül azonban a símtalp és az (a) alá­tétlemez között, pl. fából készült (1) köz­benső betéteket alkalmazunk, melyek a le­erősítést szintén rugalmassá teszik. 65 A leírt sínleerősítés igen egyszerűen szerelhető, mert a (g) és (h) rugalmas le­mezek felhelyezése után csak az excenter­csapot kell bevezetnünk és azt megfelelő kulccsal 90° alatt elfordítanunk, ekkor az 70 (f) rugó a <d2) bütyök mögé fog és a csa­pot záróhelyzetében feltétlenül biztosan tartja. Az egyszerű szerelhetőségen kívül to­vábbi előnye a, leírt szerkezetnek, hogy 75 abban az ismert sínleerősítő szerkezetek-

Next

/
Thumbnails
Contents