113070. lajstromszámú szabadalom • Iróntartó,- hosszabító és- hegyvédő

Megj elent 1935. évi október hó laag= 1 5 -én . MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113070. SZÁM. — IX/a/b. OSZTÁLY. Iróntartó, -hosszabbító és -hegyvédő. Paskusz Izidor ügynök Budapest. A bejelentés napja 1933. évi november hó 7-ike. A gyakorlati életben fontos szükségle­tet kielégítő irónhosszabbítók eddig is­mert megoldásai niem nevezhetők megíe­lelőeknek. Ez irónhosszabítók mindegyike 5 abban a közös hibában szenved, hogy nem használható egyaránt akármilyen alakú s akármilyen vastag és vékony írónők tartására és hosszabbítására, hanem kü­lön kiviteli alak szükséges a vastag és 10 külön a vékony irónokhoz. Ezenkívül a legtöbbnek kezelése nehézkes, amennyi­ben az irónt minduntalan ki kell venni és meg kell fordítani s ami a legnagyobb hátrány: nines olyan szerkezet, amely az 15 irón tartását és hosszabbítását egysége­sen, egyaránt kitűnően szolgálná. Az eddig ismert irónvédőknek és -hosz­szabbítóknak hasonlóan nagy hátránya volt az is, hogy idővel megtágultak, az 20 irónról lecsúsztak és sohasem fogták olyan erősen és mereven az irónt, hogy az, írás közben, he mozgott volna. A találmány célja e hátrányok meg­szüntetése s ezt úgy éri el, hogy a szer-25 lcezethez tartozó és alább ismertetendő hüvely két ponton kezdődő és egész hosz­szúkban egymással párhuzamosan fúió két csavarmenettel van ellátva s ezek segélyével teljes biztonsággal és mereven 30 fogja az irónt. E berendezésnél fogva ki van küszöbölve annak még lehetőség© is, hogy az irón a szerkezet bármelyik ré­széből kicsúszhasson. További nagy előnye a találmánynak 35 az, hogy használat után az irónt nem kell kivenni a hosszabbítóból és nem kell meg­fordítani, hanem az irón mindig ugyan­abban a helyzetben marad és egy máso­dik hüvely alkalmazása esetén, egy-két 40 forgatással, biztosan megvédhető. A találmány legegyszerűbb kiviteli alakja az irónhegyvédő, amely két ponton kezdődő, egész hosszúkban egymással pár­huzamosan futó, két csavarmenettel el­látott hüvely. A hüvely az irón hegyét, 45 használat után, teljes egészében meg­védi, alkalmazása egyszerű és biztos. Az iróntartó és -hosszabbító, a most ismertetett hüvelyen kívül, fából vagy más szilárd anyagból készült nyélből áil, 50 melyhez a hüvely rögzítve van. A hüvely — mint már említettem — két ponton kezdődő, egész hosszúkban egymással párhuzamosan futó. két csavarmenettel van ellátva. Az irónt a hüvely nyitott 55 végébe kell csavarni, minek folytán az irón, még oly kicsiny irónvég alkalma­zása esetén is, teljes mértékben rögzítve van. Ha az előbbi bekezdésben leírt irón- go tartóra és -hosszabbítóra egész hosszá­ban végig futó csavarmenettel ellátott, második hüvelyt alkalmazunk, melynek csavarmenete az iróntartó hüvely csavar­menetébe illeszkedik, akkor az iróntartó 55 és -hosszabbító szerkezet további kiviteli alakját kapjuk. A külső hüvely csavar­menetébe a belső hüvely két csavarme­nete közül csupán az egyik illeszkedik bele. A belső hüvelyen a kettős csavar- 70 menet alkalmazásának csak az a célja, hogy a hüvely az irónt két oldalról fogja meg és így azt teljes szilárdsággal egye­nesen rögzítse. E berendezésnél az irónvé­get a nyél vagy a külső hüvely forgatá- 75 sával juttatjuk az íráshoz alkalmas hely­zetbe, míg használat után, a nyél vagy a külső hüvely visszaforgatásával, az irón­vég a hüvelybe kerül s ezáltal kellően védve van. 80

Next

/
Thumbnails
Contents