113065. lajstromszámú szabadalom • Szivattyú ide-odamenő szivattyúzószervvel

Megj elent 1935. évi október hó laag= 1 5-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BffiÓSÍÖ SZABADALMI LEIRAS 113065. SZÁM. — XXI/C. OSZTÁLY. Szivattyú ide-odamenö szivattyúzószervvel. Paul Herbst mérnök Bremen. A bejelentés napja 1934. évi november hó 9-ike. , A találmány dugattyús szivattyú gázok­hoz és folyadékokhoz, amelynek a függő­leges hengerben mozgatható szivattyuzó­szerve számára lengőemelője vam. Az ed-5 dig alkalmazott kézi emelőhajtás idővel már kis szállítási teljesítményeknél is megerőltető. Az ismert nyomótartányok­nak, amelyek vegyi keverékekkel nagy nyomás alá helyezett oltószert tartalmaz-10 nak, a robbanási veszély mellett még az a hátránya, hogy nem elég üzembiztosak és használati idejük is túlrövid, minthogy azokat már rövid használat után oltó­szerrel és a nyomást létesítő szerrel ismét 15 fel kell tölteni. Az ismert nagyobb, kézzel működtetett tűzoltószivattyúk még több személy által való meghajtás esetén sem alkalmasak elég nagy nyomásnak hosz­szabb időn át való előállítására. 20 A találmány szerint e hátrányokat egy­szerű, nagyságában minden alkalmazási célra alkalmassá tehető, gázokhoz és fo­lyadékokhoz való, lábemelőhajtásos du­gattyús szivattyúszerkezettel a henger 25 lengethető ágyazása mellett úgy kerül­jük el, hogy a szivattyúhengernek említett elrendezése mellett a szivattyúdugattyú­hoz való lábemelőrudazatnak minden ré­sze a szivattyúhenger lengőmozgásának a 80 forgáspontja alatt úgy van elrendezve, hogy a visszahúzórugóval felszerelt két­karú ilábemelő elegendő mozgási szabad­sággal közvetlenül a felfekvési vagy ágyazási felület fölött van; ágyazva. 35 A rajzon a találmány néhány példaké­peni kiviteli alakja látható. Az 1. ábra a kerekekre szerelt szivattyú­szerkezet oldalnézete, a i 2. ábra kettőshengerrel és közös hajtó-45 50 55 rudazattal ellátott szivattyúelrendezés 40 függőleges metszete, a 3. ábra a hajtórudazat nagyobb léptékű felülnézete, a 4. ábra a lábnyugasszal felszerelt láb­haj tóemelőt mutatja, az 5. ábra a, szivattyúelrendezés más kivi­teli alakjának függőleges metszete, a 6. ábra a szivattyúelrendezésnek további lég-vagy gázszivattyúként kiképezett ki­viteli alakja, a 7. ábra gyűrűsalakú szívókamrával és el­zárható járulékos nyomóvezetékkel felsze­relt szivattyúszerkezetet tüntet fel, a 8. ábra a hajtórudazatnak kettős láb­emelővel ellátott kiviteli alakja, a 9. ábra pedig az 1. ábra szerinti szivaty­tyúszeirkezetet láttatja szívótartály nél­kül. Az egyes ábrákon (1) a szivattyúhenger, (2) a hozzátartozó dugattyú, (3) a dugaty- 60 tyúrúd, (4) a tömszelence, (5) a hengere­ket körülvevő tartány, (6) a dugattyúk bőrkarmantyúja, (7) a dugattyúk vissza­csapószelepei, (8) a hozzájuk tartozó ütkö­zők. Az (1) szivattyúhengerek csavarozás- 65 sal vagy más hasonló módon vannak az (5) tartányba beillesztve és a dugattyútér fölött felcsavarható (9) tartányokba men­nek át, amelyeket a célszerűen (10) golyós­szelepkémt kiképezett visszacsapószel ep 70 választja el a dugattyútértől. A golyó­alakú elzárószerv számára e szerv fölött megfelelő távolságban (11) ütközőrúd van, amely a (9) tartánynak célszerűen a go­lyónál valamivel nagyobb átmérőjű (12) 75 csavarmenetes dugójához van erősítve. A (11) rúd alsó végén az ólomból vagy más lágyfémből való tuskó van, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents