113022. lajstromszámú szabadalom • Felfreccsenő sár ellen védő szerkezet cipőkre

Meg-jelent 1935. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113022. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Felfreccsenő sár ellen védő szerkezet cipőkre. Ács Aurél építőmester Budapest. A bejelentés napja 1935. évi március hó 18-ika. A találmány felfreccsenő sár ellen védő szerkezet cipőkre, mely megakadályozza a cipőre tapadó híg sárnak a láb lendülete következtében a harisnyára vagy a ru-5 hára freccsenését. . A legtöbb ember, fő­ként azok, akik járásközben a testsúlyu­kat túlnyomórészt a talpra helyezik és a talpon gördülve járnak, a lábukat erősen hátralendítik. E lendítés oly nagy, hogy 10 a cipőről leváló híg sár hátulról magas ívben a harisnyára vagy a felső kabátra vágódik. A híg sarat azonban a sarkon járók is erősen felfreccsentik, amennyiben minden irányban szétloccsantják, úgy 15 hogy a híg sárnak egyrésze, főként az, amely hátrafelé vágódik ki a sarok alól, a harisnyát és ruhát, továbbá a cipő felső részét éri. A találmány szerinti védő-szerkezettel 20 a felsorolt hátrányokat kiküszöböljük. Ez a védő-szerkezet a cipőn, illetve a cipő sarkán vagy a cipőre erősített gumisar­kon vagy a cipősarok és a gumisarok kö­zött oldhatóan rögzíthető, kényelmesen 25 fel- és leszerelhető, a megszokott járást nem zavarja és inem kell attól tartani, hogy a jobb- és ballábra erősített védő­szerkezetek egymásba akadnak. A fel-, il­letve leszereléshez különös szakértelem és 80 ügyesség nem kell, pillanatok alatt végez­hető. Az alakja ízléses, a láb, illetve a cipő ' esztétikai hatását nem rontja, sőt a ma­gassarkú női cipőkinél kifejezetten emeli. A találmány felfreccsenő sár ellen védő 85 szerkezet cipőkre, jellemezve a cipő sar­kán vagy a cipősarokra erősített gumi­sarkon vagy a cipősarok és a gumisarok között oldhatóan rögzített, a felfreccsenő sarat visszatartó felülettel. A felfreccsenő sarat visszatartó felületinek a sarokhoz, sí- 40 muló virágszirom-alakja van, amelynek felső része és két oldala lágy átmenetben 'lefelé hajlik. A mellékelt rajz a találmány szerinti szerkezet példaképen vett megoldási alak- 45 jait mutatja. Az 1. ábra az első megoldási alaknak a 2. ábra A—B vonala mentén vett függélyes metszete és részben oldalnézete. A 2. ábra az 1. ábrához tartozó felülnéd 50 zet. A 3. ábra a második megoldási alaknak függélyes metszete és részben oldalné­zete. A 4. ábra a harmadik megoldási alak táv- 55 lati képe. Az 5. ábra a negyedik megoldási alak táv­lati képe. A 6. ábra az 5. ábra szerinti szerkezet old­ható rögzítésére való, a cipősarok külső 60 felületén alakított hornyot, a cipősarok hátsó oldala felől mutatja. A 7. ábra az ötödik megoldási alak oldal­nézete, a cipősarok és az azt borító gumi­sarok közötti felszerelt helyzetében. A 65 8. ábra a 7. ábrához tartozó fölülnézet, a cipősarok elhagyásával, amely a külön­legesen alakított gumisarkot és a fel­freccsenő sár ellen védő szerkezetet mu­tatja. A 70 9. ábra a gumisarokra oldhatóan felsze­relt hatodik megoldási alak oldalnézete. A 10. ábra a 9. ábrához tartozó fölülnézet. Az 1—2. ábrákon látható első megol­dási alakot ismertetve, a felfreccsenő sár 75 ellen védő-szerkezet lényegében virág­szirom-alakú (1) felület, amely a cipő­sarokhoz simulva fölfelé ível és felső szé-

Next

/
Thumbnails
Contents