113014. lajstromszámú szabadalom • Eljárás savkátránynak műszakilag értékesíthető olajokká való feldolgozására

— 2 — A kénsavat megkötő fentemlített szerek­nek, ú, n. technikai tisztaságú fokon való alkalmazása esetén, vagyis nem vegyileg tiszta termékek használata esetén katali-5 zátoroknak külön hozzáadása néha szük­ségtelen. A katalizátorok bevitele vagy a savkátrányoknak az említett szerekkel való keverése előtt, a két keverékalkatrész egyikéhez való hozzákeveréssel történhc-10 tik vagy pedig a katalizátorokat útólag adjuk a keverékhez vagy az alkatrészek­hez és a keverékhez. A találmány szerinti eljárást a követ­kező kiviteli példák kapcsán ismertetjük 15 részletesebben: Kiviteli példák: 1. A kenőolajfinomításból származó 100 rész savkátrányt 80 rész oltott mésszel kevertünk össze, melyet úgy tettünk réz­.20 tartalmúvá, hogy a mész oltásához réz­szulfátoldatot használtunk. A kapott keve­rési terméket ezután a légritka térben szá­razon lepároltuk. Hozadék: 60 rész nagyon viszkózus pa-25 raffin-nyomokkal. 2. A petroleumi'inomításból származó 100 rész savkátrány 100 rész vastartalmú dolomittal (kalciumniagnéziumkarbonát­tal kevertünk össze és e keveréket vá-Bo kuumban lepároltuk. Hozadék: 50 rész sötétbarna olaj. 3. A. paraffinűnoniításból származó 100 rész savkátrányt 60 rész mésszel melegben kevertünk és a kapott terméket ezután iS'árgarézdróthálóvagdalékkal keverve vá- 35 kuumban lepároltuk. Hozadék: 35 rész paraffin és 10 rész olaj. 4. A paraffinfinomításból származó 100 rész savkátrányt 2 rész vasforgáccsal és 40 70 rész krétával kevertünk és a reakció­terméket éterrel kivonatoltuk. Hozadék: 20 rész paraffin és 5 rész olaj. Szabadalmi igények: 1. Eljárás savkátrányoknak műszakilag 45 felhasználható olajokká való feldolgo­zására, azzal jellemezve, hogy a sav­kátrányokat kénsavat lehasító, ill. megkötő vagy kiszorító szerekkel való kezelés után, katalizátorok jelenlétében 50 vagy azok nélkül, légritka térben lepár­lásnak vetjük alá. 2. Az 1. pontban igényelt eljárás fogana­tosítási módja, a.zzal jellemezve, hogy A"ákuumban lepárlás helyett extra- 55 hálást végzünk. 3. Az 1. igényben védett eljárás fogana­tos! tási módja, azzal jellemezve, hogy vízgőzlepárlást végzünk. 4. Az 1—3. igényekben védett eljárás fo- go ganatosítási módja, azzal jellemezve, hogy katalizátoroknak külön hozzáke­verését úgy kerüljük el, hogy a sav­lehasítása, ill. — megkötésre vagy — kiszorításra katalizátorokat tartalmazó Q5 hatóanyagokat alkalmazunk. Pallas nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents