111967. lajstromszámú szabadalom • Gyűjtőlencse gyöngén nagyító távcsövekhez

Megjelent 1935. évi április hó 306 -én . MAGIAK KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 111967. SZÁM. — VH/d. OSZTÁLY. Gyűjtőlencse gyöngén nagyító távcsövekhez. Actiengresellschaft C. P. Goerz Optische Anstalt Actiová spolecnost K. P. Goerz opticky ustav cégr Bratislava. A bejelentés napja 1933. évi junius hó 8-ika. Gyöngén nagyító távcsöveknél szokásos a tárgylencse gyújtósíkjában elhelyezett gyűjtőlencsét, mint egyszerű síkdomború lencsét oly módon beépíteni, hogy a tárgy-5 lencse gyújtópontja e gyűjtőlencse sík felületén legyen. Minthogy gyöngén nagyító távcsöveket csupán nagy látómezők létesítésére szer­kesztenek, a nagy látómezők viszont a 10 tárgylencsék és gyűjtőlencsék nagy nyí­lásviszanyát (az átmérő viszonya a gyujtótávoisághoz) követelik meg, ezért az ilyen távcsöveknél az említett nyílás­viszonyoktól függő, a reprodukciónál hi-15 bákat okozó képmező-elgörbülések igen nagyok. Ezeket az ábrázolási hibákat a talál­mány értelmében úgy csökkent j ük, hogy a síkdomború gyűjtőlencsét oly módon he-20 lyezzük el a távcsőben, hogy a szem felőli oldalon lévő domború felületének csúcs­pontja a tárgylencse gyújtópontjával ösz­szeessék és egyidejűen a céljeléket ugyan­ezen a síkon maratjuk be, melynek gör­bülete teljesen vagy közelítően megfelel a 25 tárgylencse képmező-görbülésének úgy, hogy még a látómező szélén sem lép föl említésre méltó parallaxis a kép és a cél­jel között. Szabadalmi igény: 30 Egyik felületén céljelekkel felszerelt gyűjtőlencse nagy látómezejű, gyön­gén nagyító távcsövekhez, melyre jel­lemző, hogy a gyűjtőlencse szem felőli 35 oldalon lévő domború felületének csúcs­pontja a tárgylencse gyújtópontjával összeesik és egyidejűen ezen a felüle­ten, melynek görbülete teljesen vagy közelítően megfelel a tárgylencse kép- 40 mező-görbülésének, foglalnak helyet a céljelek. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents