111912. lajstromszámú szabadalom • Villamos időzetgyújtó

Megjelent 1935. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111912. SZÁM. XII''a. OSZTÁLY. Villamos időzetgyujtó. Schaffler & Co. cég* Wien. A bejelentés napja 1933. évi december hó 13-ika. A találmány villamos időzetgyujtó, melynek lényege az, liogy nagy belső, ill. külső nyomásnak ellentálló légálló zárás létesítésére, a gyujtóhüvelynek a záró-5 dugót körülvevő része, a gyujtólabdacs­hoz menő hozzávezető huzalokat felvevő dugóval, gyűrűalakú zárt hornyok besaj­tolása közben van összesajtolva. Már ismeretes villamos gyújtók záró-10 dugójának kénnel, gipsszel, cementtel, klórozott szénhidrogénekkel stb. való kö­rülöntése útján való előállítása. A gyujtó­híivelyben elhelyezett dugónak a hozzíá­vezető huzalokra kifejtett húzóhatásra, 15 végbemenő kiszakadásának meggátlására régen úgy jártak el, hogy a még üres fémhüvelybe egy vagy több gyűrűalakű hornyot sajtoltak. Aszerint, hogy ez a besajtolás kívülről vagy belülről történt, 20 a később behelyezett dugót, vagy a be­nyúló dudoralakú kiszögeléssel, vagy a hornyok kitöltésével belülről rögzítették. Az így előállított dugózár azonban gáz­talanító nyílások stb. nélküli, teljesen 25 zárt hüvelyes villamos gyújtóknál, me­lyeknél a gyujtóelegyek leégése alatt a hüvelyben nagy nyomás lép föl, nem bi­zonyult kielégítőnek, mert nem képes meggátolni, hogy a leégés alatt ne lépjen 30 fel gázkilépés a hüvely és a dugó, vagy az, utóbbi és a rajta átvezetett hozzáve­zető huzalok között. A gázkilépést azon­ban, különösen időzetgyujtóknál. azért kell feltétlenül meggátolni, mert a gáz-35 nyomás a késleltető szerv leégésének idő­tartamát lényegesen befolyásolja és mert a gyújtó, ha több vagy kevesebb gáz ki­léphet, elveszti a pontosan meghatározott késleltetési idejű időzetgyujtó jellegét. 40 A találmány szerint, nagy nyomáson is, úgy belül, mint kívül gázálló hüvely­zárat úgy kapunk, hogy a hüvely ve­gébe, a megfelelő szerkezeti anyagból álló, a gyujtólabdaesot és a hozzávezető huzalokat vivő dugó bevezetése után, i5> nagy koncentrikus nyomással, gyűrü­alakú hornyokat sajtolunk be. Ily módon nemcsak nagy felfekvési nyomás létesül zárt gyűrűalakú zónákban a besajtolt hüvelyrészek és a dugó, valamint ez 50 utóbbi és a hozzávezető huzalok között, hanem az alakváltozás folytán a hüvely­vég tetemesen merevebb lesz, úgy hogy a külső nyomás megszűnése után nem rugózik vissza. 55, A találmány szerinti eljárással keze­lendő dugó szerkezeti anyaga sem rideg, sem viaszkonzisztenciájú nem lehet. A rideg anyagú dugót ugyanis a nagy saj­íolónyoinás szétzúzza, a lágy dugót pedig 60 a hüvelyből kiszakítja. Csak oly anyagok használhatók, melyeknek alakításához nagy sajtolónyoinás szükséges, melyeknek hatására azonban ezek az anyagok nem mennek tönkre. Ily anyag pl. az ólom és 65 más oly anyagok, amelyeknek szilárdsági tulajdonságai az óloméhoz hasonlók. A találmány szerinti eljárással kapott gázálló zárral a késleltető elegy leégési tartamának pontos betartását érjük el 70 (tempirozás). Hogy továbbá a gyujtólab­dacs és a késleltető gyujtóelegy meggyúl­ja,dási pillanatai között minden idővesz­teséget kizárjunk és a gyujtóelegy meg­gyulladását messzemenően biztosítsuk, a 75 késleltető tölténynek a gyujtólabdacs felé fordított végét a találmány szerialt úgy képezzük ki, hogy a gyujtólabdacs fejlesz­tette melegmennyiség, lehetőleg kizárólag, a késleltető gyujtóelegyre koncentráltas- 80

Next

/
Thumbnails
Contents