111889. lajstromszámú szabadalom • Végtagokra vagy testrészekre húzható kötés

Megjelent 1935. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRAS 111889. SZÁM. — Vll/e. OSZTÁLY. Végtagokra vagy testrészekre húzható kötés. Dr. Laib Tivadar orvos Budapest. A bejelentés napja 1933. évi december hó 20-ika. A találmány tárgya végtagokra vagy testrészekre felhúzható kötés, amely ki' alakítása folytán külön rögzítőeszközök alkalmazása nélkül sem hull le a sérült 5 vagy beteg testrészről. A kötés egy célszerű példaképpeni ki­viteli alakját a csatolt rajz szemlélteti és pedig az 1. ábrán metszetben, a 10 2. ábrán vázlatos metszetben, például glans penisen alkalmazva. A kötés a védendő testrész alakját meg­közelítő alakú, egyik végén zárt (11) töm­lőből (kupakból) áll, amely textilanyag-15 ból, pl. gaze-ból, batisztból vagy vízhat­lan anyagból, pl. gumiból lehet. A (11) kupak nyitott végének szélét (12) gumi­szalag fogja körül, amely a kupak szélét a védendő testrészhez szorosan hozzá-20 nyomja és a kötés leesését gátolja. A (11) kupak belseje valamely nedvszívó (13) anyaggal van bélelve. A (13) bélésen azonkívül fertőtlenítő és gyógyhatású szerrel itatott (14) vattaréteg fekszik, 25 amely a beteg vagy sérült testrésszel köz­vetlenül érintkezik. A leírt kötést mindazon esetekben al­kalmazhatjuk, amelyeknél eddig rögzítő­szalaggal ellátott kesztyűujjat használ'ak. Igen célszerűen alkalmazható a kötés !o- 30 vábbá oly esetekben, amikor a glans pe­nist kell kötéssel ellátni (2. ábra). A rajzon feltüntetett kiviteli példában a (11) kupak nyitott végének szélét körül­fogó (12) gumiszalag a kupak anyagával 35 pl. szegélyvarrattal van egyesítve. A ta­lálmány lényegén semmit sem változta­tunk, ha a kupak felső szélét, a testrész­hez szorító gumiszalagot nem rögzítjük a kupakon, hanem szabadon húzzuk rá. 40 Szabadalmi igények: 1. Végtagokra vagy testrészekre húzható kötés, jellemezve a védendő végtag alakját megközelítő alakú, egyik vé­gén zárt (11) tömlővel, amelynek nyi- 45 tott végét rugalmas (12) szalag fogja körül. 2. Az 1. igénypontban védett kötés egy példaképpeni kiviteli alakja, amelyre nedvszívó anyagú (13) bélés, valamint 50 fertőtlenítő és gyógyhatású folyadék­kal itatott (14) vattaréteg jellemző. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents