111856. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tekercseléseknek oxidált aluminiummal való szigetelésére

31egjelent 1935. évi április hó 197-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111856. SZÁM. VIT/g. OSZTÁLY. Berendezés tekercseléseknek oxidált alumíniummal való szigetelésére. Ganz és Társa villamossági, gép-, wagg-on- és hajógyár részvénytársaság- budapesti cég', mint az AlIgemei ue Elektricitáts-üesellschaft berlini cég jogutódja. A bejelentés napja 1934. évi január hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1933. évi február hó 1-je. Elektromos gépek szerkezeti részeinek szigetelésére általában fénylemeiz (Press­pan), olajos lenvászon, vitorlavászon, csil­lám stb. használatos. Amennyiben a szige-5 telőanyagok szerves eredetűek, nem hő­állók. Az eddig alkalmazott anyagok azonban nagy mértékben hőszigetelő ha­tásúak is, s ezért a tekercselésben kelet­kező meleget nem engedik elegendő mér-10 tékben elvezetni úgy, hogy a hőállóság hiánya fokozott figyelmet érdemel. A találmány szerint elektromos gépek tekercselésének a lemeztesttel szembeni szigetelésére több rétegű oxidált alumi-15 nium alkalmazható. Ez történhetik, pl. egyes nagyon vékony lemezgyűrűk egy­másra rakásával, mely lemetzigyűrűk mindkét oldalukon oxidréteggel vannak borítva, vagy pedig oxidált aluminium-20 szalagok boríthatok egymás fölé. Ger­jesztőtekercseléseknek a vastesttel szem­beni szigetelésére nagyon vékony lemez­kötegek alkalmazhatók, melyek lemezei szintén oxidálva vannak. 25 A találmány tárgya a mellékelt rajzok 1—6. ábráin több kiviteli példában lát­ható. Az 1. ábrán egy armatúra-tekercsfej van feltüntetve, ahol (1) az armaturatest, 80 (2) a tekercsfej, (3) a tekercsfejet tartó homlokgyűrű és (4) a többrétegű oxidált alumínium szigetelése. A 2. ábrán egy gerjesztőtekereselésnek a vastesttel szembeni szigetelése látható. 35 Itt (1) a gerjesztett pólus, (2) a tekercse­lés, (3) a gép állórésze és i(4) az egymás fölé rétegezett vékony oxidált alumínium­lemezekből álló szigetelés, mely a tekercs végeinél fel van karimázva. Az egyes szigetelőlemezek célszerűen a 40 3. ábra szerint rétegezendők. E rótegezési móddal szemben a 4. ábra szerinti rétege­zés, ahol a lemezélek a femezköteg egyik oldalán egymást pontosan fedik, laninyiban célszerűen, hogy az itteni oxidálatlan (fé- 45 mes) metszési felületeken könnyein átüté­sek jöhetnek létre. Hengeres testek szige­telése céljából az egyes rétegek helyesen az 5. ábra szerint rétegezendők, s csak egészen kicsiny feszültségeknél engedhető 50 meg a szigetelő rétegnek a 6. ábra szerinti spirális tekercselése, minthogy ily eset­ben csak egyetlen szigetelő réteg hatásos. Nem kifejezetten hengeres, hanem pl. prizmatikus keresztmetszetű szigetelendő 5! felület esetén, aminőt pl. a 2. ábra mutat, nagyobb feszültségeknél ugyanez az eset. A találmánnyal igen jó és hőálló eleiké tromos szigetelés, s emellett a tekercselé­sekben keletkezett meleg jó elvezetése 60 biztosítható. Szabadalmi igények: 1. Berendezés elektromos gépek tekercse­léseinök oxidált alumíniummal való • szigetelésére, jellemezve a szigetelés 65 helyén több rétegben alkalmazott oxi­dált aluminiumlemezekkel. 2. Az 1. alatti berendezés megoldási

Next

/
Thumbnails
Contents