111852. lajstromszámú szabadalom • Generátor éghető gáz előállítására szilárd tüzelőanyagból különösen fából és faszénből

31egjelent 1935. évi április hó 197-én. MAGYAR KIRÁLYI iffll SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111852. SZÁM. — II/C. OSZTÁLY. Generátor éghető' gáz előállítására szilárd tüzelőanyagból, különösen fából és faszénből. Witkowitzer Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft és Biwank Károly mérnök, mindkettő Witkowitz-ban. A bejelentés napja 1934. évi junius hó 15-ike. Csehszlovákiai elsőbbsége 1933. évi december hó 9-ike. Éghető gáznak szilárd tüzelőanyagok­ból, különösein fából ós faszénből való eilőállításiára szolgáló generátorok, ame­lyeikbe az elégéshez szükséges levegőt fe-5 lülrői vezetik be, ismeretesek. Az ily­fajta, eddig ismeretes generátoroknak az a hátránya, hogy a fúvóka mól'yen bele­nyúlik az iazórétegfbe ós enmek folytán erős kopásnak van alávetve. Ugyanez ia 10 hátrány mutatkozik oly rendszereikben is, amelyekben a levegőt egy fúvókán ke­resztül alulról vezetjük be a generátor tűzrétegébe, A jelem találmánynak, mely ia fent eim-15 lítiett hátrányokat teljesem kiküszöböli, az a lényege, hogy fúvóka nem nyúlik mellyen az izaőréfcegbe, hanem ennek felső rétegélben végződik. Hogy a fúvókát még haitihatósialblbain védjüík, kilépő vége kiszó-20 lesedik, minek következtében légkieiresztő vége alatt egy kúpalakú üreges tér kép­ződik, úgy hogy a fúvókának az izzó ré­teiggiel való közvetlen érintkezése el van kerülve. 25 Ilyfajtia generátor üzemi viszonyai megkövetelik továbbá az. irróriéteg szint jé niek váillfcoztatáisát. Ezt ia jelen találanámy szerint azzal érjülk el, ihogy vagy magá­njaik a fúvókániaik a kilépő vége függőle-30 ges irányban eltolható, vagy pedig a fú­vólkáhioz erősített test, pl. kúpos test vagy eihlbez hasion,ló tólíható el függőleges irányban. E teltnek eltolásával a fúvóka és az izzó anyag közötti, kúpalakú, üre-35 ges védőteret emelni vagy sülyeszteni tudjuk. Bizonyos körülményeik között előnyös lehet a fúv:ókia légik i,áramló végébe, hogy tartósságát növeljük, tűzálló anyagból, pil. isiamottiból készült testet belehelyezmi. 40 A ímellléfkelit rajz. a találmány tárgyá­nak egy pólidaikéipípeini kiviteli alakiját szemlélteti. (1) a generátor belső- részét jelöli, imjeiy lalsó részén a (2) tűzkosárha megy áit. Az (1, 2) belső rósz ós a külső 45 (3) iköpeny között Ihalad felfelé az előállí­tott gáz, amelyet (4)-nél vezetünk el'. Az elégéshez szükséges levegőt az (5) csövön át iveizieitjüik be. amelybe (6)-mái leltótUia­tóain, iviain beleihieilyezve a (7) fúvóka. Ez 50 tölbb 1(8) nyílást tartalmaz,, melyek a fú­vólkía minden állásában az elégéshez, szük­séges levegőnek szabad át áramlást íbiz­tosdtiamak. A fúvóka alsó végének i(9) tá­guíliata vlain: ez a tá,gulat a példaiképpeni 55 kxviteiliben .a rajz szerint a fúvóasore hú­zott testként van kiképezve. A fúvóka kilépő végének viagy egyetlenegy nyí­liáisia, viagy pedig több nyílása van, az utóbbiak a levegőt zuhanyrózsa módjára go, osztják ell. Ha ia viszoinyiok megkívánják, akkor a légkiieriesBitő végbe tűzálló anyagból, pl. Siaimottiból készült (10) szilárd test helyez­hető he, /miely szintén egy viagy több 65 nyílással bírhat. A fúvóka kilépő vége alatt keletkező üregen tér (ll)-el, az izzó réteg pedig (12)-Vjeil van jelölve. Szabadalmi igények: 1. Generátor éghető gáiz előállítására szi- 70 Mirid tűzielőíamyagokiból, különösen fá­ból ós faszénből, amelyre az jellemző,

Next

/
Thumbnails
Contents