111842. lajstromszámú szabadalom • Köpőcsészék fertötlenítésére való forralókészülék

31egjelent 1935. évi április hó 197-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111843. SZÁM. VIII/C. OSZTÁLY. Köpőcsészék fertőtlenítésére való forralókészülék. Özv. Dr. Brtick E. Elekné Budapest, mint néhai Dr. Bröck E. Elek főorvos budapesti lakos örököse. A bejelentés napja 1933. évi szeptember hó 22-ike. Különösen a háznál ápolt tüdőbajos kézi köpőcsészéjének helyes tisztítására, valamint a köpőcsészében tartalmazott köpet fertőzőkópességének megszünteté-5 sóre a köpőcsészét forralókészülékbe szok­ták helyezni, amelyben a köpőcsészét pl. 10—15 percig forró vízgőz hatásának teszik ki. A találmány célja a köpőcsészének 10 előbbiekben jelzett kezelésére alkalmas forralókészülék javítása. A találmányt a forralókészülék edényébe ennek feneke fölé támasztékra lazán illeszthető, fogantyús rostély jellemzi, 15 melynek nyílásai oly elrendezésűek, hogy a rostély alatt levő víz felforralása révén keletkező gőz a rostélyra helyezett köpő­csészét ennek minden oldaláról körül­öblítheti. Ily módon elérjük azt, hogy 20 a fertőtlenítendő köpőcsésze a forraló­készülék rostélyának fogantyújánál fogva a forralókészülék edényébe könnyen he­lyezhető és abból kényelmesen kivehető, másrészt pedig biztosítjuk azt, hogy a 25 forró vízgőz a fertőtlenítendő köpőcsészét nemcsak alulról, hanem körösikörül min­denütt érheti, ami a fertőtlenítés feltétlen hatásosságát biztosítja. A találmány további jellemzője, hogy 30 a forralókészülék edényét fent elzáró és az edény felső nyílásába lazán helyezett fedő oly súlyú, hogy az edényen belül 1 atmoszféránál nagyobb vízgőznyomás és előnyösen kb. 110 C°-ig- terjedhető gőz^ 35 hőmérséklet létesülhet a nélkül, hogy e célra külön elzárószervekre szükség volna. Ez a fokozott hőmérséklet a köpetben levő gümőbacillus virulenciájának .meg­szűnését teljesebb biztonsággal eredmé­nyezi. 40 A találmányt még részletesebben a raj­zon látható foganatosítási példája kap­csán fogjuk elmagyarázni. Az 1. ábra az új készülék függőleges ten­gelymetszete, a 45 2. ábra pedig az 1. ábra 2—2 vonala mentén vett keresztmetszet. A forralókészülék (a) edényébe az en­nek feneke fölötti támasztékokra lazán (d) rostélyt helyezünk, mely a fertőtlem- 50 tendő (f) köpőcsésze hordására való. Igen egyszerű megoldást kapunk, ha a (d) ros­tély számára való támasztékokat az 1. ábra szerint az (a) edény feneke fölött ki­képezett, előnyösen a teljes kerületre ki 55 terjedő (ai) betüremlés képezi. Mint a 2. ábrán látható, a (d) rostély­ban az ennek közepén levő, az (f) köpő­csésze feneke alá kerülő nagyobb (d2) nyí­láson kívül számos olyan kisebb (di) nyí- 60 lás is van, melynek egy része az (f) edény fenekének körzetén kívül fekszik, úgy­hogy a (d) rostély alatti térbe öntött víz felforralása folytán keletkezett gőz az (f) köpőcsészének nemcsak fenekére hat, 65 hanem a köpőcsésze körzetén kívül levő (di) nyílásokon áthatolva, az (f) köpőcsé­szét minden oldalról körülöblítheti. Megemlítendő még, hogy a rostély köze­pén egy nagyobb (d2 ) nyílás van, amely a 70 kézi köpőcsészének így a Dettweiler-rend­szerű zsebben hordozható köpőcsészék, alsó csavarja nagyságának megfelelően el­helyezhető azaz belehelyezhető. A (d) rostélynak előnyösen kengyel- 75

Next

/
Thumbnails
Contents