111757. lajstromszámú szabadalom • Lakkvédőréteges nagyohmos ellenállás

Megjelent 1935. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111757. SZÁM. VII/g. OSZTÁLY. Lakkvédó'réteges nagyohmos ellenállás. Magyar Wolframlámpa Gyár Kremenezky János Részvénytársaság1 cég Budapest, mint az Elektrische Glüh­lampenfabriken Joh. Kremenezky A. G. wieni cég-jogutódja. A bejelentés napja 1931. évi március hó 9-ike. Ausztriai elsőbbsége 1933. évi április hó 27-ike. Nagyohmos ellenállásoknál, amelyeknek ellenállásmasszája vékony szénréteghői, fémrétegből, stb. áll, az érzékeny ellen­állásréteget gyakran lakk'b evona tt al vé-5 dik. így azonban a kitűzött célt, t. i. az ellenállásréteg eredeti ellenállásértékéneik állandó fenntartását, igen gyakran csak tökéletlenül érik el, mert ha a lakkvédő­réteg maga mechanikai igénybevétel vagy 10 hőmérsékletváltozások folytán megreped, vagy részben lepattogzik, az ellenálilásré­tegnek a lakkréteg megsérült részei alatt fekvő részeit is magával viszi. E jelenség oka az, hogy a tapadási .szilárdság az 15 ellenállásréteg és a védőlakk között rend­szerint nagyobb, mint iaz elienállásréteg és a szigetelő ellenállásihordozó között. A jelzett hátrányt a találmány értelmé­ben úgy küszöböljük ki, hogy a szén-, 20 fém-, stb. réteg és a lakkvédőréteg között közbenső réteget helyezünk el, amelynek tapadási szilárdsága az ed len ál l ásr éte gíge 1 szemben kisebb, mint az ellenállásréteg és a külső lakkvédőréteg közötti tapadási 25 szilárdság. Az elienállásréteg és a külső lakk védőréteg közötti közbenső réteget különböző módon állíthatjuk elő. Különö­sen előnyös, ha a közbenső réteget ugyan­csak lakkból készítjük, ajmely lakk azon-30 ban a külső lakkvédőréteggel ellentétben igen kis kötési szilárdságú, amit nem kötő töltőanyagoknak nagy mennyiségarányú alkalmazásával érhetünk el. Például köz­benső réteg gyanánt töltőanyagokat olyan nagy mennyiségben tartalmazó oellulóze- 35 lakkot használhatunk, hogy annak kötési szilárdsága éppen csak a lakk leválásá­nak leválásának megakadályozására ele­gendő. Szabadalmi igények: 40 1. Lakkvédőréteges naigyohmos ellen­állás, amelynek ellenállásmasszája vékony szén-, fém-, stb. rétegből áll, azzal jellemezve, hogy az ellenállás­réteg és a lakkvédőréteg között olyan 45 közbenső réteg van, amelynek tapadási szilárdsága az ellenállásréteggel szem­ben kisebbi mint az elienállásréteg és a külső lakkvédőréteg közötti tapadási szilárdság. 50 2. Az 1. igény szerinti nagyohmos ellen­állás foganatosítási alakja, azzal jelle­mezve, hogy az ellenáliásréteg és a külső lakkvédőréteg közötti közbenső réteg (nem kötő) töltőanyagokait tar- 55 talmazó lakkból áll. 3. A 2. igény szerinti nagyohmos ellen­állás foganatosítási alakja, azzal jelle­mezve, hogy közbenső rétegként töltő­anyagokat olyan nagy mennyiségbein 60 tartalmazó ce 1 lulózelakkot használunk, hogy annak kötési szilárdsága éppen csak a lakk leválásának megakadályo­zására elegendő. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents