111749. lajstromszámú szabadalom • Fényellenző üvegbura, harangernyő, vagy másefféle

Megjelent 1935. évi március lio 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1 11749. SZÁM. Il/d. OSZTÁLY. Fényellenző üvegbura, harang, ernyő', vagy másefféle. Egyesült Izzólámpa és Villamosság-i r. t. cég Újpest. A bejelentés napja 1933. évi november hó 30-ika. A találmány áttetsző üvegbura, harang, ernyő, vagy másefféle, mely különösen nagy fénysűrűségű fényforrások, mini pl. villamos ívlámpák, gáztöltésű villamos 5 izzólámpák, Auer-harisnyás gázlángok, stb. burkolására vagy eltakarítására al­kalmas, mert a fényt egyenletesen szórja. A fenti célokra eddig az úgynevezett opáiíivegből készült fényellenzőket, bu-10 rákat, harangokat, ernyőket, stb. használ­ták, melyeket igen különböző, pl. gömb, kocka, henger, harang, ernyő, stb. alak­ban készítik. Ezek az ismeretes, opái­üviegből készült burák, stb. a fényt min-15 den irányban egyenletesen szórják, tet­szetős külsejtiek, tartósak és jól beváltaik, de egyrészt drágáit, másrészt pedig, mint­hogy az üvegben finoman eloszlatott szi­lárd anyagok vannak jelen, a fény nagy 20 részét elnyelik. Ezenkívül pedig rajtuk a homályos üvegburáknál, stb. szokásos diszítő rajzokat, mintákat, irásszöveget, stb., melyek az alapnál jobban áttet­szőek, vagy teljesen átlátszóak, nem, vagy 25 csalt igen költséges úton lehet előállítani. Találmányunkkal az opálüvegburáboz, stb. hasonlóan, egyenletes fényelosz­lást biztosító, de annak fenti hátrányai­tól mentes bura, stb. létesíthető, amit úgy 30 érünk el, hogy normális, átlátszó üveg­ből készült üvegtestet belső falfelületén áttetsző fedőbevonattal látunk el. E bevonatot célszerűen úgy készítjük, hogy vízüveg oldatában a kívánt színű, 35 pl. fehér fedőfestéket, mint amilyenek, t)1. a cinkoxid, ólomfehér, titánfehér, li­topon, stb., finom elosztásban és a kellő mennyiségben egyenletesen elkeverjük és e keveréket az üvegtest belső falfelültéré 40 eigyemletesien, előnyösen fecsltiendezéssel visszük fel. A vízüvegoldatba kevert fedő­festék mennyiségót és az üvegre felvitt réteg vastagságát az áttetszőség kívánt mértékének megfelelően szabjuk meg. E bevonatojt megszáradása után, önmaga- 45 ban ismert módon, rögzítőanyiaggal, pl. amanoniumkloridoldattal, kenjük be, mi­által az igen tartóssá, moshatóvá ós az atmoszférikus behatásokkal szemben el­lenállóvá válik. Az ily módon készült 50 fényellenző búira, harang, ernyő, vagy; másefféle, külsőleg teljesen opálüveg be­nyomását kelti, a fényt ugyanolyan jól Sizórja, de sokkal olcsóbb, míg ha a be­vonat az üvegtest külső falán van, a 55 bura nem tesz, opálüvegszerű benyomást. A fentemflített fehér festékek helyett más színű fedőfestéket, pl. földfestékeket használva a bevonat előállítására szánt oldathoz való keveréshez, más színű opál- 60 üvegsziűtrű burákat, stb. is készíthetünk. Az üvegburát, stb., pl. sablonok alkalma­zásával, úgy is bevonhatjuk a fedőréteg­gel, hogy egyes részei bevonatmientesek maradjanak, miáltal opálüvegszerű át- 65 tetsző alapon átlátszó, vagy, lila rájuk csak vékonyabb, vagy kevesebb fedőfes­téket tartalmazó fedőréteget vittünk utó­lag fel, az alapnál kevésbé áit telt sző írást, rajzot, vagy mintázatot igen egyszerűen 70 és olcsóm kaphatunk. Ezt azután adott esetben, pl. a megfelelő negativ-sablon alkalmazásával, más színű, esetleg szin­tén opálüvegszerű hatást adó és (vagy kevésbé áttetsző, esetleg átláitiszó bevonat- 75 tal láthatjuk el és így igen olcsón tetsze­tős, sőt meglepő fény- és színhatásokat adó burákat, stb. kaphatunk, melyek vi­lágíitótelsteknek („Leuchte") igen alkal­masak. 80

Next

/
Thumbnails
Contents