111717. lajstromszámú szabadalom • Erőművi gyertya és öngyújtó

Megjelent 1935. évi mái'eius lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111717. SZÁM. — H/g. OSZTÁLY. Erőművi gyertya és öngyújtó. Zartler Alajos ny. magántisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1933. évi december hó 19-ike. Az eddigi, jelen találmány tárgyához hasonló éghető testek alapanyaga kálium­klorát és kén volt. Azonban e két alkotórész gyártását és 5 használatát robbanékonyságuk veszélyessé tette. Égés után pedig olyan fajtájú hamu maradt vissza, amely az éghető részt öm­ledék gyanánt befödte és az újbóli biztos meggyújtást esaik a hamumaradékok ne-10 hézkes eltávolítása után tette lehetővé, vagy egészen megakadályozta. A találmányszerinti erőművi gyertya és öngyújtó az eddigi hasonlókkal ellen­tétben nem robban, dörzsölésre könnyen 15 meggyullad és könnyen ég, mert egyrészt a használatos alapanyagokon kívül alkohol­ban oldott cukrot tartalmaz, amely az égés után visszamaradt csekély hamu­maradékokat voluminózussá teszi, más-20 részt, mert az oxigént leadó anyagok nem a gyertyát képező alapanyagban, hanem — annak oldalfalán elrende­zett, a meggyújtására szükséges per­szulfociánsavat tartalmazó dörzskerékkel 25 kapcsolatos, belet helyettesítő — tűzkő­rúdban vannak egyenletesen elosztva. Az erőművi gyertya példaképpeni kivi­teli alakja a következő: A) A belet helyettesítő tűzkőrúd a kö-30 vetkező anyagokat tartalmazza: kb. 20—25% kolloidális finomra őrölt kova, vagy kovasav, kb. 35—40% káliumklorát, vagy nátrium­klorát, 35 kb. 20—25% antimonszulfid, kb. 3—5% metaldehid, vagy polimerizált aldehid, kb. 2—3% acetonban oldott acetilcellulóz, kb. 3—5%í ammoniumperklorát, kb. 3—5% cement és megfelelő víz. 40 Ezt a keveréket, mielőtt megmerevedik, kb. 5 mm. átmérőjű bélszerű rúddá sajtol­juk. B) A gyertyát képező alapanyag össze­állítása a következő: 4,5 kb. 15—20% alkoholban oldott cukor, kb. 60—65% acetonban oldott nitro­cellulóz, vagy acetonban oldott 25% cellu­loidból és 75 %\ metaldehidből álló keverék, kb. 5—7%: kámfor, naftilacetát, vagy 50 nitronaftalin, kb. 3—5% hexametiléntetramin, vagy krezoloknak foszforsavas eszterei, kb. 3—5% kén, vagy ólomtioszulfát, kb. 5—7% ammóniumoxalát. 55 Ezt a keveréket rúddá sajtolható tö­meggé gyúrjuk. Ehhez hozzáadhatunk még csekély mennyiségben töltőanyago­kat, pl. cinlkfehért, továbbá keményítő anyagokat, pl. formaldehidtermékeket. 60 Az A) és B) szerint gyúrt masszákat kettős szájnyílású szalagprésen sajtoljuk olyképen, hogy az A) massza a B) massza belsejében bélszerűen helyezkedjék el. A bél A) kb. 5 mm., míg a gyertyát képező 65 rúd B) kb. 10—12 mm. átmérőjű lelhet. C) A dörzskerék készítési módja: 20% finom acélpor vagy ceriumpor, 25% perszulfociánsav, vagy vörösfoszfor, 25 %l antimonszulfid, 70 5% ammoniumperklorát, 5% cement és 20% víz keverékét, mielőtt az egész megmerevedik, megfelelő modellben ke­rékké sajtoljuk. Anyagát egyébként aicél- 75

Next

/
Thumbnails
Contents