111712. lajstromszámú szabadalom • Szivarkahamutartó tűzkioltóval

Megjelent 1Ö35. évi március lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI WEEjnr SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111712. SZÁM. VL/E. OSZTÁLY. Szivarkahamutartó tűzkioltóval. Lábossá Péter könyvkötősegéd Budapest. A bejelentés napja 1933. évi december hó 28-ika. A találmány szivarkaihamutartó tűzki­oltóval, melynél a hamutálcába dobott szivar- vagy szivarkavéget a legegysze­rűbb módon néhány pillanat alatt elolt-5 hatjuk. A csatolt rajzon a találmány egy példa­képem kiviteli alakja van vázlatosan fel­tüntetve, keresztmetszetben. A hamutartó áll egy tetszésszerinti 10 anyagból készült (H) hamutálcából és (E) tűzkioltó tárcsából, mely a hamutálca kö­zepén megrögzített (S) vezetőoszlopon ia (R) nyomórugó ellenéiben a hamutálca (C) mélyedésének fenéklapjára szorítható 15 s a tárcsa és a hamutálca, közé helyezett égő szivar- vagy szivarkavég könnyen összenyomható és szétdörzsölhető, miáltal a tűz azonnal kialszik. Ez a művelet abban az esetben is eredményes, ha a 20 hamutartóban már több szivar- vagy szi­varkavég is van. Ha az (S) oszlopon csúsztatható és fogantyúval ellátott tár­csát, valamint az azt állandóan nyomó (R) rugót esetleges alaposabb megtisztítás vé­gett le akarjuk venni, úgy először az osz- 25 lop felső végére csavart (Ü) ütközőgom­bot csavarjuk le. Az (E) tárcsának hirte­len lenyomásakor esetleg a már a hamu­tálcában lévő könnyű hamu az (E) tárcsa széle körül kifújódna, ezért, ennek elke- 30 rülése végett, igen célszerűen a tárcsán néhány (F) légkivezető nyílást, illetve furatot alkalmazunk. Szabadalmi igény: 1. Tűzkioltóval ellátott szivarkahamu- 35 tartó azzal jellemezve, hogy a kerek hamtuartó közepén egy vezetőrúd van alkalmazva és azon egy állandó rugó­hatás alatt lévő, fogantyúval ellátott nyomólap csúsztatható és nyomható 40 le a hamutartó fenéklapjára. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents