111586. lajstromszámú szabadalom • Bőrfejtőkés

Megjelent 1935. évi február lió 15-én. AGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111586. SZÁM. — XI/'f. OSZTÁLY. Bőrfej tőkés. Gátló Géza mészáros Soroksár. A bejelentés napja 1934. évi junius hó 27-ike. Ismeretesek már oly bőrfejtőkések, amelyeknél a késpengére fogazott szélű védőlemez van szerelve, mely bőrfejtés közben a bőrt, illetve húst a sérüléstől 5 védi. Ez ismert késeknek kezelése azonban igen nehézkes, minthogy a késpengét és a védőlemezt a késpengéhez erősített for­gástengelyek körül elforduló, több kar kapcsolja egymáshoz, melyek egyrészt je-10 lenlétükkel akadályozzák a bőrfejtést, másrészt pedig a védőlemeznek a késpen­géhez képest való elmozgatását — ami a penge fenésekor az él szabaddá tétele vé­gett szükséges — megnehezítik azáltal, 15 hogy az elmozgatásnak egyidejűleg két, esetleg több tengely körül kell megtörténni. A találmány szerinti bőrfejtőkésnek az ismertekkel szemben clZi SJln előnye, hogy a késpengének és a védőlemez-20 nek egymáshoz képest való' elmozga­tása a nyél végében alkalmazott egyetlen forgástengely körül történik, tehát egy­részt a késpengén nincsenek a bőrfejtést akadályozó kapcsolókarok, másrészt pedig 25 a nyél végében, töhát a mozgatókartól nagy távolságban elhelyezett, egyetlen forgástengely körül a mozgatás igen köny­nyen és biztosan végezhető. A csatolt rajzon a bőrfejtőkés példa-30 képeni kiviteli alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a kés nézete a pengeoldalról nézve, a 2. ábra a kés élnézete, a 35 3. ábra pedig ugyancsak oldalnézet, de a késpengének és a védőlemeznek egymás­hoz képest elmozgatott helyzetében, mikor is a joíbb láthatóság kedvéért a mozgató­kar el van távolítva és csak szaggatott 40 vonallal van jelezve. A bőrfejtőkés az (a) nyéllel ellátott (b) késpengéből, valamint a (c) nyéllel el­látott, a pengeél felé néző szélén fogazott (d) védőlemezből áll. A (b) késpenge, vala­mint a (d) védőlemez azonos alakúak és 4.> ugyancsak azonos alakúak az (a, c) nyelek is úgy, hogy a kést alkotó, nyeles penge és nyeles védőlemez, egymást fedő helyzetbe állíthatók (1. ábra). Az (a) és (c) nyelek a végükön átmenő (f) forgáscsappal egymás- 50 hoz vannak erősítve. A <(:b) késpengéhez, a (g) forgáscsap segélyével, a (h) mozgató­kar van csuklósan erősítve, a >(d) védő­lemezből pedig, a lemez síkjára merőlege­sen, az. (i) csap áll ki, mely keresztülbujik 55. a (b) pengének (k) vezetőcsatornáján, valamint a (h) kar furatán és végén (1) anyával van ellátva. A (d) védőlemeznek a fogazattal ellentétes széléiből az (m) be­állítócsavarral ellátott (n) ütközőnyulvány 60' áll ki, a pengére pedig a nyélnél az (o) vezetőkengyel van fektetve, melynek egyik vége a védőlemezhez van erősítve, másik végén pedig a (d) védőlemezből ki­álló (p) csap hatol át, melyre (r) anya van 65-húzrva. Bőrfejtéskor a (d) védőlemez teljesen fedi a (ib) pengét és ezáltal a védőlemez fogazott széle a bőrt, illetve húst a sérü­léstől megvédi. 70-Ha a kés élét meg akarjuk fenni, a (fa) mozgatókart az 1. ábrabeli helyzetből a 3. ábrán feltüntetett nyíllal ellentétes irány­ban átállítjuk a 3. ábrán szaggatott yonal­lal feltüntetett helyzetbe. Ez átállítás köz- 75. ben a (h) kar az (i) csap körül elfordul és a (g) csapnál fogva a (b) késpengét, a (d) védőlemezihez képest, az (f) forgástengely körül, a 3. ábrabeli helyzetbe forgatja. Ez elforgatáskor az (i) csap a késpenge (k) 80

Next

/
Thumbnails
Contents