111512. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gumilapnak lábbeli talpra való ragasztására

SZABADALMI LEÍRÁS J/b. OSZTÁLY. Eljárás yumilapnal lábbeli talpra való ragasztására. Sulzbeek Tivadar kereskedő Budapest. SÍI . V. készüIt talpaké tartó• 15 dattal bekent felére ráhelyezzük óh tv gu- HO bőr talpra ráhol yezziik és rákalapáljak nagyobb. az < ijárás -na< vagy köz talpát folérde ! j;ik borzoló ko roiiggai vag^ íemkefő\ (latex) bekenjük, majd a gumitejet meg száradni ha_ juk. A ' ?»• ak használandó 20 gumilapot i felborzoljuk, felórdesHjük ós benzines vagy más ismert gyorsan párolgó oldószeres -áíríi gumiragasztó oldattal bekenjük ós ugyancsak megszá radtii hagyjuk. Ezután a lábbeli talpának 25 megfelelő alakú ós nagyságú vékony erépe vagy más nyersgumilapot benzin vagy más könnyen párolgó gumioldó­szerbe mártjuk ós néhány percnyi szik ragasztására, azzal jellemezve, úgy a bőrfelületet. bőrtalpat. \ agy köztalpat, amelyre ragasztunk, mint a ragasztandó gumitalp felúle tót, ragasztó anyaggal való bekenójse olö' , borzoló kefével vagy borzoló ko­ronggal felérdesítjük, a felérd esít (t bőr felületét gumitejjeJ (latex), á 1 érd' -ilett gumitalp felületét pedig fó könnyen párolgó gumioldószerrel le­kenjük. majd száradás után a fenti módon ragasztó anyagokkal bekont felületek közé benzinbe vagy más köny­nyen párolgó gumioldószerbe már- 50 tott vékony crépe, füstölt nyersgumi (smoked) vagy paragumilapot helye­zünk ós az így kapott rétegeket prése­léssel vagy erős kalapálással egymásra szorítjuk. üft I'ail.-is nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents