111284. lajstromszámú szabadalom • Kézi- és gépüzemű szellőztető helyiségekhez

ít*' Megjelent 1934. éyi december hó 15>cn. MAGYAR KIRAI \ I W^pS SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111284. SZÁM. — VlII/k. OSZTÁLY. Kézi- és gépüzemű szellőztető, helyiségekhez. Dr. Drágrer Ottó Heinrich mérnök és kereskedő Lübeck-ben, mint a Dr&grerwerk Heinr. & Bern. Dráger lübecki cég: jogutódja. A bejelentés napja 1933. évi december hó 2-ika. Németországi elsőbbsége 1933. évi január hó 2-ika. Helyiségek számára való szellőztetek, tehát zárt terek lélegzési levegőjének újí­tására való berendezések rendszerint fúj­tatóval dolgoznak, mely tisztítószűrőn át 5 külső levegőt szívnak be és a tisztított le­vegőt túlnyomással a védendő helyiségbe nyomják. A fújtatót lehetőleg gépierővel, kiváltképpen elektromosan hajtják, azon­ban a fújtatónak oly berendezésűnek kell .0 lennie, hogy zavarok, így pl. az elektromos áram megszűnése esetén kéziüzemre is át­állítható legyen. Eddig a helyiségekhez való sfcellőztető­ket csakis olyan fújtatóval látták el, mely 5 úgy motorüzemre, mint kéziüzemre is be volt rendezve, melyet tehát úgy áttételi hajtóművel, mint kapcsolásokkal is fel kellett szerelni. Ezek az armatúrák költ­ségesek és a felépítést, valamint a kezelést 0 megnehezítik. Az előbbiekre tekintettel a találmány szerint a helyiségekhez való szellőztetőt egymástól függetlenül használható két fújtatóval szereljük fel, melyek közül az 5 egyik kéziüzemre, a másik pedig gépi­üzemre, pl. elektromos üzemre van beren­dezve. A kereskedelemben szokványos mo­tor a fújtatóval olcsóbb, mint azok a kap­csolások, melyek szükségesek, ha csakis 3 egy olyan fújtatót alkalmazunk, melynek kézi- és motorikus üzemre is alkalmasnak kell lennie. Hogy a gyors átváltást a gépiüzemről a kéziüzemre és fordítva lehetővé tegyük, a j szűrőtől jövő szívóvezetékbe forgó tolaty­tyút vagy csapot iktatunk, mely minden­kori helyzete szerint a levegőt tisztító szű­rőt vagy a kéziüzemű, vagy pedig a gépiüzemű fújtatóval köti össze. Célszerű, ha az említett csapnak a szűrőhöz vezető 40 olyan nyílása van, mely a csap minden helyzetében nyitott, ezenkívül azonban olyan oldalsó nyílása is van, mely vagy a kéziüzemű fújtatótól jövő szívóvezeték­nek, vagy pedig a géphajtású fújtatótól 45 jövő szívóvezetéknek a szűrőtől jövő ve­zetékkel való összeköttetését hozza létre. Előnyös az olyan kivitel, amelynél az említett csappal elektromos kapcsoló úgy van összekötve, hogy ez a kapcsoló az ára- 50 mot zárja, ha a esapot az elektromos üzemnek megfelelő helyzetbe állítjuk és fordítva. A csapot célszerűen olyan zárókilinccsel szereljük fel, mely a csapnak csakis az 55 egyik forgásértelemben való forgatását engedi meg. Ennek előnye, hogy a keres­kedelemben szokványos, rugós kontaktusú olyan kapcsolókat alkalmazhatunk, me­lyek csakis az egyik forgásértelemben go használhatók. A rajz a találmány foganatosítási pél­dájának vázlatát mutatja. Az 1. ábra a helyiségek számára való új szellőztető oldalnézetét, a 05 2. ábra pedig annak felülnézetét mu­tatja. (a) a gépileg hajtott, (b) pedig a kézi­hajtású és e célból kéziforgattyúval fel­szerelt fújtató. A két fújtató a (c) csapon 70 vagy forgótolattyún át a (d) szűrővel van összekötve. A tisztítandó külső levegő a (d) szűrőhöz az (e) vezetéken át jut. Az ábrázolt helyzetben a <(c) csap az oldalsó

Next

/
Thumbnails
Contents