111254. lajstromszámú szabadalom • Síkorcsolya

Megjelent 1934. évi december hó 15-én. MAGIAK KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 111254. SZÁM. XX/g. OSZTÁLY. Sikorcsolya. Szécsi András oki. mérnök Budapest. A bejelentés napja 1933. évi december hó 14-ike. Tudvalévő, hogy úgy a síelés, mint a korcsolyázás megfelelő terephez van kötve. A síeléshez lejtős, vastag hóréteg­gel borított terep, korcsolyázáshoz pedig 5 sík, sima jégfelület szükséges. A sítalpak vezetéséhez bizonyos hóvastagság feltétle­nül kell; ha ez nincs meg, pl. abban az esetben, ha a terepet kemény felszínű, le­nyomott, jeges hó borítja, melybe a sítal-10 pak nem sülyedhetnek be, a síelésnél az irányváltoztatás vagy megállás csaknem lehetetlen, mivel a sítalpak ilyen havon nemcsak hosszirányban, hanem minden más irányban is egyaránt könnyen el-15 csúszhatnak. Ezen úgy igyekeztek segí­teni, hogy a sítalpak oldaléleit fémből való szegélylécekkel borították azért, hogy ezek a terepfelszínbe kapaszkodhas­sanak. A célnak azonban ezek a szegély-20 lécek sem felelnek meg tökéletesen. Nedves, tapadó hó szintén megnehezíti a síelést, még a lejtőkön való lecsúszást is. Ezen is lehet ugyan a sítalpak viasszal való kezelésével segíteni, ami azonban 25 igen körülményes. Azon a vidékeken tehát, ahol a terep-, ill. hóviszonyok nem kedvezőek, a síelés nehézséggel jár és emellett veszélyes. Korcsolyázáshoz alkalmas terepet pedig, 30 a jégpályákon kívül, a szabadban, a leg­ritkább esetben találhatunk. A találmány szerinti sikorcsolya a sí és a korcsolya előnyeit egyesíti és lehe­tővé teszi, hogy vele síelésre alkalmatlan 85 terepeken is sportolhassunk. A sikor­csolya jóval olcsóbban állítható elő, mint a sí és tömeggyártásra is igen alkalmas.; Kis súlya és terjedelme következtében a vele való sportolás kevésbé fárasztó, mint a síelés és szállításra is könnyebb. A sí- 40 korcsolyával a jégen való korcsolyázásnál szokásos mozdulatokkal haladunk. Sík te­repen tehát (pl. befagyott, behavazott tavakon) botok használata nélkül is gyor­san juthatunk előre, kis lejtésű terepen 45 pedig a lesíklás sebességét is fokozhatjuk. A síkorcsolyával rövidsége, könnyűsége és jó kapaszkodása miatt lejtőn felfelé is kisebb fáradsággal és gyorsabban mehe­tünk, mint sível és lehetségessé válik a 50 gyors irányváltoztatás, hirtelen megállás és kanyargó, zegzugos pályán való hala­dás is. A rajz a találmány szerinti sikorcsolya kiviteli alakjait mutatja, melyektől a 55 gyakorlatban, a találmány lényegének érintése nélkül, még többféleképpen el is térhetünk. Az 1. ábra a sikorcsolya távlati képe, a 2. ábra oldalnézete, a 60 3. ábra alulnézete, a 4. ábra pedig függélyes keresztmet­szete. Az 5. ábra egy másik kiviteli alak függé­lyes keresztmetszetét, a 65 6. ábra a sikorcsolya egy további kivi­teli alakjának oldalnézetét, a 7. ábra pedig függélyes keresztmetsze­tét mutatja. A 8. ábra ismét más kiviteli alak függé- : lyes keresztmetszete. 70 A 6—7. ábra szerinti kiviteli alakot is­mertetve a találmány, lényegében, a si­korcsolya hosszában végighúzódó, kes­keny, alsó (1) lapból és e lap fölött, vele párhuzamosan haladó, áz alsó lappal ösz- 75 szekötött, ugyancsak hosszirányú, széles, felső (2) lapból áll. A két lap felgörbülő

Next

/
Thumbnails
Contents