111248. lajstromszámú szabadalom • Beállítható és szabályozható fejtámasztó fürdőkádakhoz

Megjelent 1934. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 111248. SZÁM. — XXI/a. OSZTÁLY. Beállílható és szabályozható fejtámasztó fürdőkádakhoz. Morbitzer Nándorné szül. Udv-ardy Mária háztartásbeli és Bodrogrny Lajos oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1933. évi szeptember hó 11-ike. A találmány a fürdőkádakban való biztosabb és kényelmesebb üléshez való segédeszközre vonatkozik. A találmány szerinti fejtámasztó jellemző tulajdon-5 sága, hogy fémből vagy fából és rendsze­rint állítható anódon készül. Jellemző ré­sze a fej felőli oldalán az (1) fejtartóval ellátott (2) támasztó rúd, melyet helyt­állóan szerelhetünk vagy esetről-esetre 10 erősíthetünk a kádhoz s amely merev vagy rugalmas, de 'kis kihajlással bíró anyagból és legcélszerűbben szabályoz­ható móidon készül. A (2) támasztórúd anyagául, legalkalma-15 sabban, rozsdamentes acélt választha­tunk, de készíthetjük egészben vagy rész­ben más fémből, fából vagy bárminő más természetes vagy műanyágból. Készít­hetjük a fejtámasztót már meglevő für-20 dőkádakhoz úgy, hogy abba helytállóan beszereljük, vagy arra esetenként ráerő­sítjük, készülhet az újonnan készülő kád­dal együtt vagy arra is csak utólag rá­erősíthető módon. Lehet a (2) támaszitó-25 rúd egy darabból vagy esetileg több da­rabból is, amikor a darabjait egyszerű vagy gömbcsuklóikkal kötjük össze, me­lyek segítségével a fejtámasztó diilése, hossza egyenletesen vagy ugrásszerűen 80 változtatható. Készíthetjük az (1) fejtar­tót a legkülönfélébb anyagokból, abroncs vagy .bárminő alakú és nagyságú tartó­lemezzel vagy párnával, a legváltozato­sabb alakokban. 35 A találmány szerinti fejtámasztó egy legegyszerűbb kiviteli alakját a mellékelt rajz mutatja. Az 1. ábra oldalnézet, a 2. ábra előlnézet. A (2) fejtámasztó alsó vége a fürdőkád íO fej felőli oldalán .a kád falához van erő­sítve ,s a kissé rugalmas acélkar felső vé­gén félkör alakú, belül bélelt (1) fejtartó abroncs van. Igen nagy változatosság ér­hető el különösen az (1) fejtartó külön- 45 böző kiképzésével s a (2) támasztórúd szabályozási módjával. A (2) támasztórúd lehet egy vagy több darabból, lehiet hosz­szahbítható vagy hajlásában csuklókkal változtatható. 50 Szabadalmi igények: 1. Beállítható és szabályozható fejtá­masztó fürdőkádakhoz, jellemezve, a fejtartásra kiképezett, merev vagy ru­galmas támasztórúddal, mely a für- 55. dókádra van erősítve. 2. Az 1. .alatti fejtámasztó kiviteli alakja, azza'l jellemezve, hogy helytálló vagy esetenként illeszthető a kádra. . 3. Az 1—2. alatti fejtámiasztó kiviteli 60 alakja, azzal jellemezve, hogy egészé­ben vagy részben fémből, fából vagy bárminő más természetes vagy mű­anyagból készül. 4. Az 1—3. alatti fejtámasztó kiviteli 55. 'alakja, azzal jellemezíve, hogy a tá­masztórúdja helytálló vagy akár hosz­szát, akár dülését illetőleg bárminő módon szabályozható, akár a dülés és hossza együtt, akár külön a hossza 7 Q, •vagy akár külön a dülése. 5. A 4. alatti fejtámasztó kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a támasztórúd

Next

/
Thumbnails
Contents