111154. lajstromszámú szabadalom • Légvezeték égési motorokhoz

Megjelent 1934. évi november li ó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI E SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111154. SZÁM. — XX/a/2. OSZTÁLY. Légvezeték égési motorokhoz. Tatra-Werke Automobil- und Waggonbau A. G. cég Prag-S lu icho v-ban. A bejelentés napja 1934. évi május hó 17-ike. A találmány légvezeték égési motorok­hoz, mégpedig különösen levegővel hűtött és esetleg a jármű hátsó végén elhelyezett motorokhoz. A találmány értelmében az égési levegő hőmérsékletét egyszerűen szabályozzuk, a kocsi belsejét a hűtőlevegő egy részé­vel fűtjük és a motor olajat is hűtjük. A találmány részletei a rajzon feltün­tetett megoldási alak ós annak leírása kapcsán tűnnek ki. Az 1. ábra az áramvonalalakú kocsi hátsó részének vázlatos metszete a motorberen­dezéssel és a légvezető csatornákkal. A 2. ábra az 1. ábrához tartozó részben metszett felülnézet. A rajzon látható megoldása alaknál az (5) motor peremiével szabadon hordóan (lebegőn) a (6) tengelyhajtómű-tok hátsó oldalának peremére illeszkedik, amelynek mellső oldala előtt van a sebességváltó (7) tokja és amellyel a kerekek előnyö­sen lengő féltengelyek és (8) tengely­csapok révén egymástól függetlenül föl , és le lengethetően, csuklósan kapcsolód­nak és a (9) keresztrugó támasztja meg őket. A motorból, tengelyihajtóműből, se­bességváltóiból, továbbá tengelyrészekből, kerekekből és rugókból álló futómű alkal-i mas módon a (10) alvázkeret hátsó vé­gére vam szerelve. A kocsiszekrény üléseket tartalmazó terét határoló (11) keresztfal és a másik (12) keresztfal (13) légszívó aknát alkot. , Ez a (13) akna a kocsiszekrény felső (14) falában lévő, (15) csappantyúkkal elzár­ható (16) nyílások, továbbá a kocsiszek­rény (17) oldalfalaiban lévő (18) nyílá­sok és (19) légvezető segédcsatornák ré­vén a külléggel közlekedik. Az (5) motor 40 már most az említett nyílásokon és a (13) aknán át, a két oldalán elhelyezett (20) fujtatok révén szívja be a hűtőlevegőt, melyet a hátsó (12) keresztfal alsó pe­reme alatt vezetünk el. A (20) fujtatok 45 a levegőt a hűtendő felületek, különösen a hengerek mentén fölfelé a (21) aknába áramoltatják, amelyet a (12) keresztfái, a (22) oldalfalak és a hátsó (23) kereszt­fal alkot. Ez az akma alul a motorházhoz 50 csatlakozik és felül a kocsiszekrény felső falában elhelyezett (24) kiáramoltató rács fedi le. A felső kocsiszekrényfal hátsó részének a (24) kiáramoltató rácsot tartalmazó (25) része a motor megköze- 55 líthetése céljából az elől elhelyezett (26) forgáspont körül fölcsappantható. A (12) válaszfalban a (13) légbeáramol­tató és (21) lógkiáramoltató akna kö­zött (27) összekötő csatorna van, amely- 60 ben az elgázosító szívónyílásai, illetve az egész, (28) elgázosító foglal helyet. A (27) elgázosító csatornának a (13) beára­moltató aknához vezető nyílása vagy e csatornának a (21) kiáramoltató aknához 65 vezető nyílása az alsó (29) forgáspont körül lengethető sisakrostélyszeírű (30) rész révén tetszés szerint zárható, illetve nyitható. Hideg időben a (27) elgázosító csatornának a beáramoltató csatornához 70 vezető nyílását a (30) csappantyú révén zárjuk és ezzel az elgázosítót kényszerít­jük, hogy a (21) kiáramoltató aknából előmelegített égési levegőt vegyen, viszont meleg időben ellenkezőleg a (27) el- 75 gázosító csatornának a (21) kiáramoltató aknához vezető nyílását zárjuk le és így

Next

/
Thumbnails
Contents