111119. lajstromszámú szabadalom • Kvarcból való tárcsás piezoelektromos oszcillátor

— 2 — (A) és (B)-ben van rajzolva. A kristály­nak (Z—Z) optikai tengelye, mely kris­tályból az oszcillátor ki van metszve, a rajz síkjában fekszik. A kristálynak 5 egyik elektromos tengelye merőlegesen áll a rajz síkjára és a szemlélő felé van irányítva. Az oszcillátornak (a) vas­tagsági mérete tehát mindkét rajzolt hely­zetben merőleges erre az elektromos ten-10 gelyre. Az a szög, melynél a vastagsági méret az (A) helyzetnél a Z—Z tengely felé hajlik, a pozitiv szögterületben 25° és 55° között, míg a (B) helyzetnél a meg­felelő <x szög a negatív szögterületben 45° és 70° között fekszik. 15 Szabadalmi igény: Kvarcból való tárcsás piezoelektromos oszcillátor vagy rezonátor, azzal jelle­mezve, hogy vastagsági mérete az elek­tromos tengelyek egyikére merőleges 20 és az optikai tengelyhez képest + 25° és +55°, vagy —45° és —70° közötti szög alatt hajlik. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents