111094. lajstromszámú szabadalom • Gumiköpeny

Megjelent 1934. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 111094. SZÁM. — XX/c. OSZTÁLY. Gumiköpeny. Mészáros Endre guinivulkanizáló segéd Budapest. A bejelentés napja 1933. évi október hó 2-ika. A nemez-, illetve műszaki nemezből ké­szült jármű külső és belső gumiköpeny elkészítési és alkalmazási módja a követ­kező: 5 A különböző járművekhez szükséges és ezek részére is különböző alakú és a meg­terheléshez mért vastagságú külső köpeny készül a gyúrás után sajtolt műszaki ne­mezből. 10 Ez a műszaki nemez bármilyen forma utján, bármilyen alakban sajtolódik, vagy préselődik, helyettesíti a külső gumikö­peny-vásznakat. A műszaki nemez vízhatlanítást kap és 15 arra vulkanizálódik a szükség szerinti gumi-, futó- stb. felület. A műszaki nemez maga is bevonható gumival vagy teljesen átitatható, avagy ezek nélkül is használható. 20 A műszaki nemez a gumival a vulkani­zálás következtében oly szorosan egybeáll, hogy azt semmiféle vászon — bármily sok számú rétegzésben — sem képes pótolni. A műszaki nemez több egymásfeletti 25 rétegben is alkalmazható, — úgy, mint eddig a vászon, — de a rétegek közé gumi vulkanizálandó. Ez eljárás a tartósság mellett még azt is eredményezi, hogy megakadályozza a külső sérülés folytán a 80 belső gumitömlő kilyukadását, mert a ne­mez tömörségénél fogva a legkegyesebb lyukadást előidéző tárggyal szemben is sokszorosan ellentállóbb a vászonnál. A műszaki nemezről a gumibevonat 35 vagy a rávulkanizált gumiréteg a külső oldal- vagy futófelületről, ha teljesen le is kopik, még hosszú ideig a műszaki neme­zen is továbbhaladhat a jármű, mert a nemez kopási ellenállás tekintetében vete­kedik a gumival. Ellenkezőképen az 40 eddigi vulkanizált vászonnak kopási ellenállása úgyszólván semmi, mert a vá­szonszálak hamar megbomlanak és tovább­feslenék. A gyúrásánál fogva egybeálló, egynemű 45 anyaggá válik, melyben a belső gumi­tömlő sima nyugvófelületet kap; ugyan­akkor, ha külső sérülés folytán a nemez át is lyukadna, az tovább nem szakad, szét nem enged, nem bomlik és simasá- 50 gánál fogva a gumitömlőt sem dörzsöli fel. Az eddig használt vásznak, melyekre gumi vulkanizáltatott, a gyakorlatban kevéssé feleltek meg, mert ha a vászon egyetlen szála szakadt is el, a többi vászon- 55 szál is utána bomlott, vagy feslett, minek következtében a belső gumitömlő kidörzsö­lődött és felszakadt. Ugyanakkor a külső gumiköpenyen át a belső gumitömlő is kiszűrődött a 60 külső sérülés folytán. A külső köpenyben lévő vászon a legtöbb esetben tönkrement azon idő alatt is, míg a jármű meg tudott állni. A gyakorlat által bizonyított szükséglét, 65 í:ogy a műszaki nemezre gumi vulkanizál­tassék, hogy a vízhatlanság teljesebb le­gyen. A gumiréteg tetszés- vagy szükség­szerinti vastagságú lehet. A műszaki nemez vízhatlanított állapo- 70 tában megfelelő vastagságban bármily kerék külső köpenyéül egymagában is fel­használható, de bármily, már meglévő külső köpenybe, mint betét is alkalmaz­ható tömören, esetleg rajta bordázat, ill. 75 benne légkamrák létesítésével is. A tömör műszaki nemez-betét lehet a futófelülettel párhuzamos esőszerű üres

Next

/
Thumbnails
Contents