111001. lajstromszámú szabadalom • Lágytojásfőző edény

K-'-W.- • í • Megjelent lí)3t. évi november hó 2-án. MAG YAK.. KI.KALYI SZABADALMI BÍRÓSÁG _ \ 11) SZABADALMI LEI HAS 111001. SZÁM. — xvni/a. OSZTÁLY. OO Lágy tojásfőző edény, ífj. Sehuster János egyetemi hallgató Bndatétény. A bejelentés napja 1933. évi december hó 4-ike. \ A találmány szerinti „Lágytojásfőző"­nek az a célja, hogy vele a tojást minősé­gileg ellenőrizve, tetszés szerinti lágy­sáigúra megfőzve* héj nélkül, feltörve, me-5 legen tálalhassuk s ezenkívül segélyével a .tojás Metes sárgáját, főzés előtt, össze tudjiík keverni a kevésbé ízes fehérjével. A találmány szerinti „Lágytojásfőző"­készülék két főrészből áll: az (A) edény­.0 bői és a (B) fogantyúból. Az (A) edény kettős falú és fedéllel van ellátva, a (B) fogantyú pedig a (C) biztonsági szelepet rejti magában. A találmány szerinti „Lágytojásfőző"-15 nek legfontosabb része az (1, 5) kettős falú (A) edény, melynek két (1, 5) fala között víz va». A kettős (1, 5) fal között levő víz a hő átáramlását egyenletessé teszi, miáltal az edénybe öntött tojást 20 megóvja a hirtelen süléstől. A találmány szerinti „Lágytojásfőző"­nek fontos része a (C) biztonsági szelep, mely az 1. ábra szerint az edény (B) fo­gantyújában van. A (C) biztonsági sze-25 lepnek az a célja, hogy a tűzön felejtett edényt megóvja a robbanástól. Az 1. ábra szerinti „Lágytojásfőző"­edény külső (1) falára a (2) könyökcső van forrasztva. A (3) fogantyútartó a (6) sze-30 geoesel van az (1) külső edényre rögzítve. Az (1) külső és az (5) belső edények (4) pereme légmentesen egybe vannak for­rasztva. A (2) könyökcső végére a (7) cső­szelepház van csavarva, melyíbe$ a (8) 85 zárógolyó van. A, (7) csőszelepházba csa­vart (9) csavarral .a (8) zárógolyó és .a (11) rugó van leszorítva. Áiífftlény (C) biztonsági szelepjét a (B> fogfeíyú, vagyis ennek rassai hővezető (12) %«ieolata ta­,40 karj^v&nw, csavar tengelyirányában és n (12) burkolatban van a (13) kivezető nyílás. A (12) burkolatra, a i(14) csavar­ral, az edény fülének , (15) összekötő le­meze van erősítve. A (3) és a (15) leme­zek közé a (17) tengely van foglalva. A 45 (16) csavarral a (3) és a (151, lemezek van­nak össze rögzítve. Az edéfiy a (18) fedő­vel van ellátva. A rossz hővezető (20) fo­gantyú a <18) fedőre a (21) szegeccsel van rögzítve. Ugyancsak a (18) fedőre a (31) 50 szegeccsel van a (19) lemez erősítve, amelyben a (17) tengely van rögzítve. Az (A) edény kettős (1, 5) fala közé a víz a (2) könyökcső magasságáig van öntve úgy, hogy a folyadékot a (8) záró- 55 golyó, főzés közben is, állandóan légmen­tesen elzárja. Az (A) edénybe a víz, az elpárolgott folyadék pótlása, a (B) fogantyú leszere­lése után a (2) könyökcsövön keresztül 60 töltendő. Folyadék van a (2) könyökcső alsó felében is, mert ez a rendes vízállás. A folyadék állása lefelé vagy felfelé 1—i mm-t elérhet a rendes magasságá­tól, az nem befolyásolja az edény ered- 65 menyes működését. A í 2. ábra szerinti „Lágytojásfőző"­edény abban különbözik az 1. ábra sze­rinti „Lágytojásfőző"-edénytől, hogy az (A) edényben a folyadék nincsen légmen- 70-tesen elzárva és a (C) biztonsági szelep helyett a (D) töltőnyílás való a folyadék utánpótlására és egyben a felesleges gőz kibocsájtására. A 2. ábra szerinti „Lágytojásfőzo"- 75 edény külső (1) falára, a (6) szegecsekkel, a (3) és a (22) fogantyú-tartók vannak rögzítve. Az (1) külső és az (5) belső edé-. nyek szélei, a (D) töltőnyílás kivételével, egybe vannak forrasztva. A (D) töltőnyí- 80

Next

/
Thumbnails
Contents