110000. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kötött vagy kötszövött áruk rugalmassá tételére

,tílent 1934. évi május lió 15-én. íkR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG ABADALMI LEIRAS HOOOO. SZÁM. — I/H. OSZTÁLY. Eljárás kötött vagy kötszövött árak rugalmassá tételére. Schüller & Co. Akt. Ges. cégr Wien. A bejelentés napja 1931. évi május hó 26-ika. Ausztriai elsőbbsége 1930. évi junius hó 16-ika. A kötött vagy kötszövött árukat, pl. harisnyát, jumpert, fürdőruhát stb. ed­digelé külön gumiszalagokkal rögzítették a testen, vagy pedig a gumiszalagokat a 5 kötött vagy kötszövött anyagba bevarr­ták. Ismeretesek oly eljárások is, melyek­nél paragumiszalagokat varrnak be ha­risnyába. Ismeretes továbbá kötött és kötszövött áru rugalmassá tétele oly mó-10 don, hogy gumiszálakat szövés, kötés vagy kötszövés litján egyesítenek a textil­fonalakkal. Végül ismeretes kötött vagy kötszövött anyagnak, végig vagy helyenként, gumi-15 val való impregnálása, azonban csupán az impregnált felületeknek vízállóvá té­tele céljából. Ennek megfelelően ezeket az impregnált helyeket sohasem használ­ják kinyújtott állapotban valamely test-20 rész körülfogására. Ezzel szemben a találmány szerint a kötött vagy kötszövött anyagot a rugal­massá teendő helyeken valamely rugal­mas masszával mennyiségileg és minősé-25 gileg úgy impregnáljuk, hogy a kötött vagy kötszövött anyag, kinyújtott álla­potban, a szálakat burkoló rugalmas massza feszültsége folytán, oly szorosan fekszik neki a testnek, mintha pl. gurni-80 szalag volna az anyagba behúzva. Azizal a hasonló célú, ismert eljárással szemben, melynél a kötött vagy kötszö­vött anyagot gumiréteggel vonják be. a találmány szerinti eljárás előnye, hogy a 35 védő gumiburok a textilrostokat tejesen és egyenletesen veszi körül és így legjob­ban védi meg őket. A találmány lényege az, hogy a kötött vagy kötszövött anyagot a rugalmassá teendő, illetve a testhez szorítandó helye- 40 ken valamely rugalmas masszával impreg­náljuk. Ilyen massza pl. a latex és töltő-, valamint festőanyagokkal és kénadalékkal való keverékei, továbbá a gumi és kén­adalékot tartalmazó oly gumikeverékek, 45 melyeket oldószerekben ismert módon fel­oldva kenőszervvel vagy fecskendező pisztollyal raknak fel, majd megszáríta­nak és ismert módon vulkanizálnak. Latex vagy gumioldat helyett vulkáni- 50 zálatlan, kénnel és esetleg töltőanyagok­kal kevert gumit szalag alakjában sajtol­hatunk be a kötött vagy kötszövött áruba, melyet azután vulkanizálhatunk. A kötött vagy kötszövött áru szemeinek 55 és a fonalak közé és fonalakra felrakott gumi rugalmasságának egyesített hatása meglepő lágy, kellemetlen érzést ki nem váltó és mégis erőteljes rugalmasságot szolgáltat. 60 Az eljárás egyik kiviteli módjánál kö­tött vagy kötszövött szalagoklat, a szólek szabadon hagyásával gumizunk és a kö­tött vagy kötszövött rész széleire a kötött vagy kötszövött áru főrészét, pl. rávarr- 65 juk vagy kötéssel hozzáerősítjük. Szabadalmi igény: Kötött vagy kötszövött anyagú ruha­darab, jellemezve a ruhadarabot a testen rögzítő, a ruhadarab anyagából 70 álló, rugalmas anyaggal célszerűen gumival impregnált vagy azzal sajtolás útján egyesített részekkel. Palias nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents