109984. lajstromszámú szabadalom • Rugóskerék járművekhez

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRŐSÁ8 SZABADALMI LEÍRÁS 109984. SZÁM. — XX/c. OSZTÁLY. Rugóskerék járművekhez. Horváth Károly technikus Budapest. A bejelentés napja 1933. évi március hó 20-ika. Ismeretes tény, hogy gépkocsikerekek légtömlőinek menetközbeni kilyukadása számtalan halálosvégű balesetnek volt az okozója. Mindezen bajok kiküszöbölésére 5 irányuló eddigi számtalan kísérlet egyike sem vezetett kielégítő eredményre. Ugyancsak problémaként fekszik illeté­kesek előtt a teher pótkocsik gumirend­szerének kérdése is. 10 Teher- és teherpótkocsiknál az eddig ismeretes légtömlős gumirendszer általá­nos alkalmazása számtalan oknál fogva úgyszólván lehetetlenség. Cseosemőkocsiknál a rugózási rendszer-15 nek ugyancsak számtalan módját alkal­mazzák, mely rendszerek egyike sem bi­zonyult még alkalmasnak arra, hogy az ideális rugózást a kocsinak tökéletesen biztosítsa. Csecsemőkoosiknál az eddig is-20 mert rugózási rendszerekkel rugózás he­lyett inkább himbálódzás áll elő, ami nemcsak kellemetlen, hanem káros hatás­sal is jár a csecsemő idegrendszerére. Mindé hátrányt úgy küszöböljük ki, 25 hogy az eddig ismert kerékrendszer he­lyett a csatolt rajz (1, 2, 3, 4) ábráján fel­tüntetett rugóskereket alkalmazzuk. A rugóskerék egyszerű tömör gumival fel­szerelve a légtömlős kerekekkel szemben 80 a teljes üzembiztonságon kívül az ideális rugózást is biztosítja. A csatolt rajz (1, 2, 3, 4) ábrája a talál­mány szerint kiképezett rugóskerék elől­nézetét és oldalnézetét szemlélteti. A 3. és 4. ábrán elölnézetben és oldal- 35 nézetben a kerék oly kiviteli alakja van feltüntetve, amely olcsóbb csecsemő ko­csikhoz is alkalmas. Az 1—2. ábra szerint az (1, 1) tekercs­rugó egyik vége (2) kerékabroncs (3) pere- 40 mébe, míg a másik vége (4) kerékagy (5) peremébe kapcsolódik. A (6, 6) vezető­köpeny, külső széle (2) abroncs (3) nyúl­ványához rögzítve, belső szélei pedig (4) agyon kiképzett (7, 7) peremek között 45 (1, 1) rugó által megengedett határok kö­zött mozgást végez. A (7, 7) peremek között (8) rugalmas anyagból készült ütközőgyűrűk alkalmaz­tatnak azon célból, hogy a (6, 6) vezető- 50 köpeny élei (4) aggyal közvetlen érintke­zésbe ne juthasson. A (9, 9) elasztikus anyagból készült porvédő külső szélével (6, 6) vezetőköpeny oldalához, míg belső szélével (7) peremhez rögzítve, miáltal a 55 kerék belseje és csúszó felületei pormen­tesíttetik, valamint a kerék belsejében kenőanyag elhelyezése is lehetővé válik. A (3, 4) ábra szerint az (1, 1) tekercs­rugó egyik vége (2) kerékabroncsba, míg 60 a másik vége (4) kerékagy (7, 7) peremébe kapcsolódik, miáltal a rugók egyenletes ferde irányú húzóereje (4) agyat (2) ab-

Next

/
Thumbnails
Contents