109936. lajstromszámú szabadalom • Ing és gallér, kettőjük közti, oldható kapcsolattal

Megjelent 1934. évi május lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109936. SZÁM. — l/e. OSZTÁLY. Ing és gallér, kettejük közti, oldható kapcsolattal. Shepherd Tamás Lewis igazgató Brighton (Sussex grófság, Anglia). A bejelentés napja 1933. évi augusztus hó 2-ika. , A találmány ing és levehető gallér kap­csolata, amelyek inindketteje akár puha, akár kemény lehet. A találmány célja, hogy a gallér, hátsó gomb nélkül is, he-5 lyén maradjon és hogy amellett a gallér oldalsó részeit is biztosítsuk helyzetükben. A találmány értelmében az ing nyak­lécére valamely rugalmas vagy össze­nyomhatatlan vállat alkalmazunk, amely 10 a nyakléc hátsó felületéből dudorodik ki és ennek kisebb vagy nagyobb részén fut el. Másfelől a gallért is ellátjuk megfelelő vállal, amely viszont a gallér belsejéből dudorodik ki, még pedig oly helyen, hogy 15 közvetlenül a nyakléc válla alá kerül, mi­dőn helyére illesztjük a gallért. A gallér a nyaklécről mindig felfelé csúszni igyekszik, nem pedig lefelé, miért is a mondott két váll egymásba kapaszko-20 dása megakadályozza, hogy a gallér fel­csússzék vagy felszökjék. A vállak, a találmány értelmében, akár egészben vagy részben, gumiból vagy más rugalmas anyagból vagy hasonló tu-25 lajdonságú, szalagalakú anyagokból, akár pedig összenyomhatatlan hurkaszerű anyagból vagy zsinórból vannak. A válla­kaít, előnyösen, vászon vagy egyéb alkal­mas textil burkolatba vagy köpenybe 30 rejtjük. A rajzok vázlatosan tüntetik fel az új ing és gallér néhány kiviteli példáját. Az 1. ábra oly ing távlati nézete, amelynek nyaklécén a váll fut körbe. A 35 2. ábra vállas gallérnak belülről vett aézete. A 3. ábra vállas ingnyaklécnek hátulról vett nézete. A 4. ábra szaggatott vállú gallérnak a 2. * ábrabelivel megegyező nézete. Az 40 5—9. ábra a nyakléc és a hozzá kapcsolt gallér részleges, távlati keresztmetszete. Ez ábrák mindegyike más-más vállak kapcsolatát mutatja. A 10. ábra ismét más szerkezetű vállnak 45 nagyobb léptékű részleges oldalnézete, ahol a burkolat egy része is látható. A 11. ábra a 10. ábrabeli 11—11 vonal men­tén vett, függélyes keresztmetszet. A 12. ábra más szerkezetű vállnak a 11. 50 ábrabelivel megegyező metszete. A 13. ábra oly váll keresztmetszete, amely­nek belseje kemény mag. A 14. és 15. ábra alaprajzban ill. oldalné­zetben mutatja, hogy miként metsszük el 55 a gumihurkákból készült kötél két végét. Az 1—3. ábra szerint az ing (b) nyaklé­cén (a) vállak vannak. E vállak mind­egyike gumi, kaucsuk vagy egyéb rugal­mas (c) hurkatest vagy zsinór, amely len 60 vagy egyéb alkalmas (d) textil burkolatba van zárva. Az utóbbi, amely az 5. ábrából jól látható, táguló vagy nyújtható anyag­ból lehet. A (d) burkolatot, a jelzett módon, (e) 65 varrat (5. ábra) erősíti a (b) nyaklécre. Hasonlóképen az (f) gallérnak, ugyancsak gumi vagy egyéb rugalmas (g) hurkatest­ből vagy zsinórból szintén van (a') válla s ez is len vagy egyéb (h) textil burkolatba 70 van zárva, amit (k) varrattal erősítünk fel. Akár burkolatban vannak a vállak, akár nem, természetesen, úgy vannak egymás-

Next

/
Thumbnails
Contents