109901. lajstromszámú szabadalom • Fegyverolaj

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 109í)01. SZÁM. — XlX/a. (XI/c.) OSZTÁLY. Fegyverolaj. Bély József magántisztviselő Győr. A bejelentés napja 1933. évi április hó 14-ike. Lőfegyvereinknek legveszedelmesebb el­lensége a rozsda, mely a fegyver anyagát támadja meg és a legnagyobb pontosságot igénylő furatban káros változásokat idéz 5 elő, a pontos lőképességét csökkenti, végül a fegyvert tönkreteszi. A rozsdásod ás leggyakoribb előidézője a fegyveresőben robbanó gyutacs és lőpor savas lerakódása, melynek káros hatását 10 alkáliákkal közömbösíthetjük. A forgalom­ban levő fegyverolajok hatóanyaga szintén valamely alkáliénak, zsírral vagy olajjal való keveréke, vagyis egy túlzsíros folyé­kony szappan, mely mint minden szappan, 15 nedvszívó s ennélfogva maga a fegyver­csőben felkent fegyverolaj lehet okozója egy új rozsdásodási folyamatnak. A találmány szerinti fegyverolaj sav­közömbösítő alkatrésze a szalmiákszesz, 20 mely zsírokkal vagy olajokkal keverve mint közömbösítő hatóanyag, gáz alakban van jelen s ez a lúgos természetű gáz, ter­mészetes diffundációja következtében, a legtökéletesebben érintkezik a lőpor robba-25 nása folytán, a lőfegyvercső falára préselt savas lerakódásokkal a lúgos kémhatásá­nál fogva azokat közömbösíti ott is, hova mechanikai úton el nem jutott. A találmány szerinti fegyverolaj alkat-30 része még a terpentin és a nehéz benzin. A terpentin oldja a kénes és gyantás lera­kódásokat, a nehéz benzin pedig a már esetleg keletkezett rozsda eltávolítását teszi könnyebbé. Mindeme alkatrészek könnyen 35 párolgó tulajdonságuknál fogva, céljuk szerinti felhasználás után, elpárolognak és a vegyileg megtisztított fegyvercsőben visszamarad a tiszta olaj, mely azt a káros behatásoktól elszigeteli ós megakadályozza a további rozsdásodást. 40 Különösen hatékony fegyverolaj előállí­tása úgy történik, hogy 10 rész olajat vagy zsiradékot hideg úton összerázással vagy összedörzsöléssel keverünk körülbelül 0.5 rész szalmiákszesz (fajsúly 0.910.) 45 0.2 rész terpentin és 0.5 rész nehéz benzinnel. Az így elkészített f egy ver olaj jal a szoká­sos módon áttöröljük lőfegyverünk csővét és hogy a szükséges vegyifolyamat végbe- 50 mehessen, fegyverünket 10—15 percig a találmány szerinti fegyverolajban levő hatóanyagok hatásának tesszük ki. Ezután a fegyver csővét, párszor friss kóccal ki­törölve, azt a fegyverolajjal mégegyszer 55 vékonyan áttöröljük. v Szabadalmi igények: 1. Fegyverolaj, azzal jellemezve, hogy az alapanyagot képező olaj vagy zsiradék, szalmiákszeszt, terpentint és benzint 60 tartalmaz. 2. Eljárás az 1. igénypontban védett fegy­verolaj előállítására, azzal jellemezve, hogy 10 rész olajat vagy zsiradékot, körülbelül 0.5 rész szalmiákszesszel, 65 (fajsúly 0.910.) 0.2 rész terpentinnel, és 0.5 rész nehézbenzinnel, hideg úton keverünk. Palias nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents