109877. lajstromszámú szabadalom • Műszaki, művészi és sokszorosító ipari célokra kikészített papír, valamint eljárás annak előállítására

Megjelent 1034. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYf ^^fflW SZABADALMI BlBÓSlö SZABADALMI LEÍRÁS 109877. SZÁM. — Xlll/a. OSZTÁLY. Műszaki, művészi és sokszorosító ipari célokra kikészített papír, valamint eljárás annak előállítására. Rezsny Kálmán oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1932. évi április hó 29-ike. Műszaki célokra, pl. regisztrá 1 ökészülé­kelchez, különösen sebességmérőkhöz, gyak­ran alkalmaznak fémtűvel írható papírból készült regisztrálószalagokat. Ezeknek a 5 fémtűvel írható papíroknak felületét vala­milyen koptatóanyaggal, pl. barittal, cink­fehérrel, vagy más effélével vonják be és amint a fémtű e bevonaton súrlódik, a róla lekoptatott anyag a papír bevonatán 10 tapadó és jól látható nyomot hagy hátra. A koptatóanyagnak a papírhoz való kö­tése eddig többnyire úgy történt, hogy a baritot más effélét zselatinoldatban elkeverték és a szuszpenziót a papírra 15 felvitték. Ennek az eljárásnak hibája, hogy a papírra kent szuszpenzió lassan szárad és a már teljesen száraz papírra fémtűvel írt diagramm is nedves ujjal könnyen letörölhető; továbbá, hogy a zse-20 latin, illetve enyv a levegőn erősen oxi­dálódik, úgy hogy a diagrammok pár év múlva elhalványulnak, sőt teljesen el is tűnnek. Egyéb javasolt kötőanyagok meg azért 25 nem váltak be, mert a velük készített be­vonat rétegesen levált vagy a hegyes tű alatt bevágódott, úgy hogy a tű belé­akadt. Hosszas kísérletek alapján e célra a 30 legalkalmasabbnak olyan gyantafélé anyag bizonyult, mely megszáradása után lakkszerűen megkeményedik, mert így a fémtűnek beleakadása nem következhetik be. Igen jó eredményt lehet benzolban oldott g5 masztix-szal elérni, amiben pl. cinkfehé­ret elosztva olyan szuszpenzió keletkezik, mely a papírhoz igen jól tapad, bevonás után hamar szárad és a papírra felvitt réteg lakkszerűen megkeményedik és úrról le nem válik. Ezenfelül a masztixos be- 40 vonatra fémtűvel írt diagrammok sokkal állandóbbak, nedvesség iránt érzéketlenek, tehát nedves kézzel nem törölhetők le. Bár legelőnyösebbnek bizonyult a ben­zolban feloldott masztixnak cinkfehérrel 45 való keverése útján kapott szuszpenzió, jól használható a masztixnak bármely más oldószere is és cinkfehér helyett is lehet, pl. baritot, kalciumkarbonátot vagy más effélét használni. 50 Ha ezenkívül az oldószerhez kevés ani­linfestéket, pl. sárgát vagy rózsaszínt adunk, a papír bevonata is gyengén sárga vagy rózsaszínű lesz, ami a diagrammok élénkségét még inkább növeli. 55 A benzolban feloldott masztixot benzol­ban oldott nyersgumival keverhetjük. Ily módon a drágább masztixot részben az olcsóbb nyersgumival helyettesítve, az elő­állítás költségeit csökkenthetjük anélküli, 60 hogy a termék említett jó tulajdonságai lényegesen változnának. Célszerű a papírost a szuszpenzióval való bevonása előtt a tiszta oldószerrel, pl. benzollal, előre átitatni, mert akkor a 65 bevonat egyenletesebben oszlik el és sok­kal erősebben tapad a papírhoz. Az ily módon kikészített papiros más műszaki, művészi és sokszorosító ipari (pl. mélynyomási) célokra is jól használható. 70 Ugyanis a papírra felvitt cinkfehér, barit, kalciumkarbonát vagy efféle koptatóanyag a papír felületén símítóanyagként is hat, aminek következtében a nyomdafesték a találmány szerint kikészített papiroshoz 75 sokkal egyenletesebben tapad.

Next

/
Thumbnails
Contents