109865. lajstromszámú szabadalom • Elektromos ellenálláshevítő hajlékony, folyadékkal töltendő melegítőpalackokhoz

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109865. SZÁM. — Vll/i. OSZTÁLY. Elektromos ellenálláshevítő hajlékony, folyadékkal töltendő melegítőpalackokhoz. l)r. Eder Richárd orvos Wien-ben, úgy is mint Bügfler Ferdinánd elektrotechnikus wieni lakos jogutóda. Pótszabadalom a 108584. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1932. évi november hó 19-ike. Ausztriai elsőbbsége 1932. évi február hó 11-ike. A találmány elektromos ellenálláshevítő készülék melegítőpalackokhoz, még pedig különösen olyan palackokhoz, melyek haj­lékony anyagból, pl. lágy gumiból van­b nak. A találmány célja a törzsszabada­lomban védett ellenálláshevítő készülék javítása. A tapasztalat azt mutatta, hogy az ellenálláshevítő készülékeknél a me­legítőpalack ama használati helyzeteiben, 10 amelyekben a palack hajlik (kerekded testrészeken való felfekvésnél), a hajlás helyén a melegítőpalack fala erősebben hevül, mert a palackba töltött folyadékot ez a palack a hajlás helyétől mindkét ol­ts dal felé tartalmazza ugyan, magán a haj­lás helyén azonban a palack falát nedve­sítő folyadék nincs és itt a hevítőtest a palackfalhoz közvetlenül fekszik. A talál­mány célja a használatkor hajlított alakot 20 felvevő melegítőpalackok ilyen helyi erősebb felhevülésének elhárítása. Ezt úgy érjük el, hogy a találmány szerinti he­vítőtestnek szívóképes anyagból való be­vonata van. 25 A találmányt még részletesebben a raj­zon vázlatos metszetben feltüntetett fo­ganatosítási példáján fogjuk elmagya­rázni. A (W) melegítőpalackba a (P) záró-50 dugasjé segélyével vezetjük be a lágy gumii&Asszába ágyazott (S) hevítőtestet. Erre; a hevítőtestre és ennek szigetelésére szívóképes anyagból, pl. gyapotból Való (Ü) bevonatot vittünk fel. 35 A melegítőpalackot bizonyos hőmérsék­letre hevített vízzel töltjük, ezután az (S) hevítőtestet bekapcsoljuk, úgy hogy a palackban lévő víz hőmérsékletét lénye­gileg megtartjuk. Eközben a teljes (Ü) bevonat teleszívódik vízzel, úgy hogy a 40 (B) hajlás helyén, amikor tehát a mele­gítőpalack pl. combunkra való fektetés esetén behorpadva áthajlik, az (S) hevítő­test nem fekszik közvetlenül a melegítő­palack falához, hanem a nedves, szívó- 45 képes (Ü) bevonat közbe van kapcsolva. Így kizárjuk a melegítőpalack falazatá­nak vagy a hevítőtest szigetelőmasszájá­nak túlságos helyi felhevülését. A szívóképes bevonat tetszőleges anyag- 50 ból lehet és a szükséghez képest fonadék, fonál vagy szövet alakjában alkalmaz­ható. Szabadalmi igények: 1. A 108584. sz. törzsszabadalomban vé- 55 dett, melegítőpalackokhoz való ellen­állásiievítőkészülék további foganato­sítási alakja, melyet a hevítőtestnek szívóképes anyagból való bevonata jel­lemez. 60 2. Az 1. igényben védett ellenálláshevítő­ktszülék foganatosítási alakja, azzal jellemezve, hogy a bevonat gyapotból van. 3. Az 1. vagy 2. igényben védett elektro- g^ mos ellenálláshevítő készülék fogana­tosítási alakja, jellemezve fonadék, fo­nál vagy szövet alakjában alkalmazott bevonattal. 1 rajzlap melléklettel. l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents