109859. lajstromszámú szabadalom • Dugózár

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. HA0YAR KIRÁLYI f|||§|R SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109859. SZÁM. — XX/f. OSZTÁLY. Dugózár. Töreki Lajos műszaki rajzoló Budapest. A bejelentés napja 1933. évi julius hó 13-ika. A találmány újszerű dugózár, főleg hordók és hasonlók számára. Ismeretes, hogy a hordók tartalmát, azok csapra verésénél nem lehet teljes 5 mértékben megőrizni, mert minden csapra­verésnél egy bizonyos mennyiség el­folyik, kárba vész a hordó tartalmából. A találmány már most e hátrányt kü­szöböli ki és emellett olcsón előállítható 10 tömegcikk. A mellékelt rajz a találmány egy példa­képem megoldási alakját, három ábrában mutatja be és pedig az 1. ábra a dugózárat zárt állapotban, 15 metszetben, a 2. ábra ugyanazt belehelyezett, zárt csappal, metszetben, míg a 3. ábra ugyanazt belehelyezett, nyitott csappal, metszetben ábrázolja. 20 A mellékelt rajz kapcsán a találmány szerinti dugózárat a következőkben ismer­tetjük. Az (x) hordó (1) fenékrészében a (2) dugóhüvely oly módon van elhelyezve, 25 hogy abban a (3) záródugó foglal helyet. A záródugó csavarmenetes (4) nyílással s van ellátva, hogy abba az (5) csapot csa­: > Varhassuk. Ügy a (2) dugóliüvely, mint a w (3) záródugó egyforma emelkedésű, körben futó (6) vállperemmel van ellátva, mi mel- 30 lett a (3) záródugó a (2) dugóhüvelyben szabad mozgást végezhet. A (3) záródugó (7) nyílással van ellátva, melyen a hordó folyadéktartalma, amidőn a csapot a záródugóba csavartuk, a csapon át ki- 35 önthető. A (6) vállperemek között (a) tér van, mely arra való, hogy a (3) záródugó a (2) dugóhüvelyben szabad mozgást vé­gezhessen. A csap (b) nyílása, midőn azt a (3) záródugóba csavartuk, a (7) nyílás- 40 hoz kerül és a (c) folyadék csakis ekkor vehető ki a hordóból. Szabadalmi igények: 1. Dugózár, azzal jellemezve, hogy az (x) hordó (1) fenékrészén oly (3) záró- 45-dugóval ellátott (2) dugóhüvely van elhelyezve, melyek csavarmenetesen kapcsolódnok egymásba, jellemezve to­vábbá azzal, hogy úgy a (2) dugóhü­vely, mint a (3) záródugó egyforma 50-emelkedésű, körben futó (6) vállperem­mel van ellátva, mi mellett a (3) záró­dugó a (2) dugóhüvelyben szabad moz­gást végez. 1 rajzlap melléklettel. l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents