109847. lajstromszámú szabadalom • Keverő tápszelep belső égésű hőerőgépekhez és gőzkazánokhoz

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. ^ MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 10984T. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Keverő tápszelep belső égésű hőerőgépekhez és gőzkazánokhoz. Klarianka Imre tekercselő Budapest. A bejelentés napja 1933. évi május hó 5-ike. A találmány olyan keverő tápszelep belső égésű hőerőgépekhez (benzin-, nyers­olaj-, Diesel-, gázmotorokhoz stb.) és gőz­kazánokhoz, mely egyrészt tüzelőanyag il-5 letve tápvíz bevezetését a hőerőgép mun­kahengerébe illetve a gőzkazánba tökéle-Ítesebbé teszi, másrészt az eddig ismertté vált, e körbe tartozó betáplálószerveknek és maguknak a hőerőgépeknek is számos tökéletlenségét kiküszöböli. Belsőégésű hőerőgépeknél az eddig is­mert keverőtápszelepek egyik jelentékeny hátránya a szelep tömítésének szüksége, sokszor meglehetősen bonyolult és drága tömítő elemek útján. A találmány szerinti szelep ezzel szemben mindennemű tömítő­anyag alkalmazását feleslegessé teszi. Jár­művek robbanó motorainál az indításhoz jelenleg vagy indító forgattyú (kurbli) vagy pedig indító elektromotor szükséges. A találmány szerint mindkettőt kiküszö­f böljük és helyettük tökéletesebb indítóbe­rendezést használunk, melynek alkalma­zását éppen a találmány szerinti új szelep 25 teszi lehetővé. A találmány többféle tüze­lőanyag elegyítésének feladatát a munka­hengeren belül az eddigieknél jóval töké­letegáfctotódon oldja meg. A tüzelőanyag vrapPfttigk eldugulása eddig kellemetlen, 30 repülőgépeknél) szerencsétlen­ségbe? Vezető üzemzavarokat okozhatott. A találmány szerint e veszély kizárására tartaléktüzelőanyag bevezetéséről gon­doskodunk. A találmány a visszagyujtás-85 ból eredő veszélyes üzemzavarokat, me-lyek különösen rugótöréskor lépnek fel és szintén elsősorban repülőgépeknél rend-kívül károsak, teljes biztonsággal ki-küszöböli. Tűzcsöves gőzkazánoknál már ismeretes 40 olyan eljárás, mely szerint a forrási hő­mérséklet fölé hevített üres kazántérbe kívülről vett gőzzel porlasztott tápvizet vezetnek be, mely a kazánban igen gyor­san elpárolog, ami a gőzfejlesztés időtar- 45 tamát nagymértékben megrövidíti. Ezek­nek az ismert berendezéseknek lényeges hátránya azonban, hogy a beömlő nyílások a rájuk rakodó kazánkő miatt könnyen bedugulhatnak. Ha azonban a találmány 50 szerinti tápszelepet (használjuk a tápvíz bevezetésére, akkor ilyen bedugulás lehe­tősége teljesen kizárt. A találmány sze­rinti szelep használata esetén ezenkívül kazántelepek üzembehelyezésének időtar- 55 íamát az eddig ismerttel szemben még to­vább megrövidíthetjük. Végül kazánrob­banást sokkal gazdaságosabb és ezenkívül biztosabb módon hárítunk el, mint ahogy az eddig történt, ami a kazánok robbanás 60-elleni biztosítása szempontjából is na­gyon előnyös. Ügy belsőégésű motoroknál, mint külö­nösen gőzkazánoknál a szelepemelkedés mértékét a találmány szerint kívülről 65 megfigyelhetővé tesszük. A találmány szerint a nyomás alatt be­vezetett keverendő anyagok vezetékei a szeleptestbe ágyazott egy-egy körgyűrű­csőbe nyílnak, melyekből egymással kon- 70 centrikus hengerpalástalakú egy-egy csa­torna vezet a keverési térbe, ahol is a ke­verendő anyagok beömlését a hengerpa­lástcsatornáknak ,a keverési térbe nyíló torkolatánál közös szeleptányér vezérli. A 73 szelepet beállítható feszültségű egy vagy két koncentrikus tekercsrugó szorítja ülésére. Belsőégésű hőerőgépeknél a szele-

Next

/
Thumbnails
Contents