109842. lajstromszámú szabadalom • Összecsappantható gyermekágy, mely gyermekkocsiként is használható

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYT ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109842. SZÁM. — XXa/1. OSZTÁLY. Összecsappantható gyermekágy, mely gyermekkocsiként is használható. Dr. Dózsa Károly banktisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1933. évi julius hó 7-ike. A mai kor és gazdasági helyzet viszo­nyainak kielégítően arra kell törekedni, hogy közszükségleti tárgyainkat célsze­rűvé, egyszerűvé és olcsóvá tegyük. A ta-5 lálmány is ezt a célt szolgálja; igen ügye­sen egyesíti az összecsappantható gyer­mekágyat és gyermekkocsit. Súlya kb. 5—10 kg. Laposra összecsukható és ezért könnyen hordozható, továbbá használaton 10 kívül kis helyen (pl. két szekrény között) elhelyezhető. A találmány, a mellékelt rajzon két áb­rában van bemutatva, melyek közül az 1. ábra a találmány szerinti összecsap-15 pant'ható gyermekágy, illetve gyermek­kocsi egyik íoganatosítási alakjának ol­dalnézete, a 2. ábra pedig a bölcső fenekén elhelye­zett merevítő keret felülnézete. 20 A találmány szerinti gyermekágy négy darab (a) merevítő vasból áll, melyeket öt helyen a (c) összekötőrudak fognak egybe. Az (a) merevítő vasak alsó végén a (d) ke­rekek vannak. E kerekek teszik lehetővé a 25 gyermekágynak kocsiként való használa­tát. Az egyik főváz, felső végén, fogan­tyúként van kiképezve. A kocsi, saját sú­lyánál fogva, összecsukódna, de ebben az <a) merevítő vasak felső végei közt kife­szített két (c) rúd közötti (e) zsineg akadá- 30 lyozza meg. A vászonból készült (f) bölcső pedig a két felső (c) összekötő rúdra és a két (e) zsinegre van felfüggesztve. E vá­szonbölcső a két felső (c) összekotőrúd ol­dásával könnyen levehető s ezért igen 35 egyszerűen tisztítható, sőt úgy anyaga, mint színe és minősége az igényeknek és ízlésnek megfelelően változtatható. A 2. ábrán látható merev (b) keret, mely ugyancsak vászonnal van bevonva, 40 a bölcső fenekén van. E keret be/helyezése folytán az eredetileg fordított harang­alakú (f) bölcső feneke lapossá válik, ami által a kényelmes fekvés biztosítva van. Szabadalmi igények: 45 1. Összecsappantható gyermekágy, mely gyermekkocsiként is használható, az­zal jellemezve, hogy két ollószerűen ki­kepzett főváza van, amelyeknek felső végei közt zsinegek vannak kifeszítve, 50 mimellett a bölcső a főváz felső végeit összekötő rudakra és zsinegekre van felfüggesztve. 2. Az előbbi pont alatti gyermekágy ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a 55 bölcső fenekén vászonnal bevont merev keret van elhelyezve. 1 rajzlap melléklettel. l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents