109760. lajstromszámú szabadalom • Pólushíd elektromos akkumulátorokhoz

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI JfflSfiL SZABADALMI lílIíASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109160. SZÁM. — VLL/I OSZTÁLY. Pólushíd elektromos akkumulátorokhoz. Tudor" Accumulátorgyár Részvénytársaság1 Budapest. A bejelentés napja 1933. évi március hó 9-ike. Elektromos akkumulátorok lemezsorai­riak kölcsönös eltolódásánál annak meggát­lására, hogy az egyik sorozat lemezeinek felső szegélye a másik lemezsorozat pólu >-5 hídjával közvetlen érintkezésbe jusson és rövidzárlatot létesítsen, már javasolták a pólushídra felfűzött távolságtartó gyűrűk fölé tolt szigetelőgyűrűk alkalmazását. Ennek az elrendezésnek hátrányia azonban, 10 hogy az akkumulátor felépítéséhez igen sok elemi alkatrész kell. E hátrány kiküszöbölésére a találmány szerint a pólushídra felfűzött távolság­tartó gyűrűk köpenyfelületén elektroli-15 tálló, jól tapadó szigetelő anyagból való bevonat van. A bevonat anyaga célszerűen lágy- vagy keménygumi. A bevonat létesí­tésére, ismert módon, vagy vékony gumi­csíkokat ragasztunk a távolságtartó gyű-20 rűk felületére, vagy pedig gumioldatba vagy vizes gumidiszperzióba való mártás vagy pedig gumioldat vagy diszperzió rá­fecskendezése és vulkanizálása útján léte­sítjük a távolságtartó gyűrűk gumibevo­natát. 25 A rajz a találmány szerinti pólushíd példaképem kiviteli alakja metszetben. (b) a pólushíd, melyre az (e) távolság­tartó gyűrűk vannak ismert módon rá­fűzve. E gyűrűk köpenyfelületének szigo- go telő bevonatát, pl. gumibevoniajtát a rajz­ban (f)-fel jelöltük. Szabadalmi igények: 1. Pólushíd elektromos akkumulátorokhoz, melyre távolságtartó gyűrűk vannak 35 felfűzve, jellemezve a gyűrűk köpeny­felületének elektrolitálló, jól tapadó szigetelő anyagból való bevonatával. 2. Az 1. igényben védett pólushíd kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy a be- 40 vonat anyaga lágy- vagy keménygumi. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents