109735. lajstromszámú szabadalom • Fa fémágybetét

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109735. SZÁM. — VIII/C. OSZTÁLY. Fa fémágybetét. Szabó Gyula ügynök Budapest. Pótszabadalom a 105092. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1933. évi január hó 30-ika. A jelen pótbejelentés a 105092. szám alatt lajstromozott törzsszabadalom (1) igénypontjában, védett ágybetét tökélete­sebb kivitelét foglalja magában. Ez abban 5 áll, hogy a (2) fakeresztlécben váljuvan kiképezve, melyben az (1) fémrúd van. be­helyezve. E fómrúdon (3) fogak vannak olycélból, hogy a (4) hosszlécek az alá­támasztási helyen abba beleilleszthetők le-10 gyének. Szabadalmi igény: A 105092. lajstrsíz. törzsszabadakxm 1. igény pontjában védett fa-fém ágybetét, azzal jellemezve, hogy (2) fakereszt­tartókba helyezett ós eltávolítható (1) 15 féinrúdja van, amelyen kiálló fogak vannak kiképezve s amely fogakra a (4) hosszléoek helyezhetők. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Bndapest.

Next

/
Thumbnails
Contents