109723. lajstromszámú szabadalom • Csap, főleg légritkított, valamint sűrített gázzal telt tér elzárására

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109723. SZÁM. — XXI/d. OSZTÁLY. Csap, főleg légritkított, valamint sűrített gázzal telt tér elzárására. Dominik Gycrgy vasesztergályos Rákospalota. A bejelentés napja 1932. évi november hó 18-ika. Ismeretes, hogy erősen légritkított terek­ben a nyomás tartós csökkentése, nem­különben a sűrített gázokkal megtöltött terekben a nyomás állandó fenntartása, 5 valamint a hosszabb és szétágazó vezeté­kekben a légritkítás általában, az eddig használatban lévő, elzáró csapok tökélet­lensége miatt, nehézségekbe ütközik. Feltaláltam és megszerkesztettem olyan 10 csapot, amelynek alkalmazásával, az ed­dig használt és forgalomban lévő csapok­kal szemben sikerült, úgy a nagy nyomás alatt álló terekben a nyomásnak, mint leg­tökéletesebben ritkított gáztérben a va-15 cuumnak huzamos időn át való biztosítása amellett, hogy a vezetékcsatorna különö­sebb tömötést sehol sem igényel. A huzamos idő alatt, összehasonlításul, azt értem, hogy az általam 1 eltalált csap 20 az eddig használt csapok teljesítőképessé­gét minimum húszszorosán múlja felül. Csapjaim vas, réz, bronz, nikkel vagy bármely más megfelelő fémből készíthetők. A tökéletes elzárást csapjaimnál a gumi-25 ból vagy más rugalmas anyagból készült tömítőfelület olyképpen biztosítja, hogy az áramló, légnemű test útját teljesen hézag­mentesen felfekvő és aránylag kis felületű területen zárja el. 30 Az általam feltalált és megszerkesztett csap két darabból áll és pedig: 1. az 1—2. ábrán látható és (a, b, c, d, e, f) csatornát magában foglaló alsó részből és 2. a csavarmenettel ebbe illesztett, a 3. 35 ábrán metszetben látható, kupolás felső részből, melynek rendeltetése a rugalmas tömfelület szabályozása és rögzítése. Az (A) elzáró csavar (T) tengelyben foly­tatódik és bemélyített (C) szelep-emelő részben végződik, amelyhez (R) gumi vagy íO egyéb rugalmas anyagból készített (R) ko­rong (szelep) csatlakozik olyanképen, hogy a (C) szelep-emelőrész az (R) korongba ágyazott (D) szelep-betéttel kapcsolódik. Az (A) elzáró csavar forgatásával az (R) 45 lapot (szelepet) fel- és lemozdíthatjuk. A csap felső, kupolás része a csavarmenettel ellátott (B) szelepszorítóval az alsó (E) ágyazásba rögzíti le az (R) korongot, amelynek zárófelülete az (A) elzárócsavar 50 legmagasabb, nyitott állása mellett az (a, b, c, d, e, f) gázcsatorna (G) elzárófelü­letét nyitva tartja. Az (R) korong (szelep) az (A) elzáró csavar leszorításával légmen­tesen zár és az összeköttetést a légritkított 55 vagy nyomás alá helyezett térrel megszün­teti. A <Ü1) és (Ü2) ütközőkkel ellátott (B) szelepszorító az (R) korong felesleges igénybevételt teszi lehetetlenné (1. ábra). A találmány szerinti csap, vizsgálataim qq szerint, úgy a légritkítást, mint a nyomást csaknem korlátlan időn keresztül, de az eddig forgalomban lévő csapokkal szemben mintegy húszszoros időtartamon át válto­zatlanul meg tartja. 65 Tüdvalévő, hogy minden fém többé-ke­vésbé lyukacsos, minélfogva az általam feltalált csapnak a fentebb is említett idő­tartambeli biztonsága a külső felületnek zománc-lakkal (email) való behúzása foly- 70 tán 200—300%-al növelhető. Csapjaim, az egyszerű megoldás követ­keztében, az eddig használt csapokkal szem­ben, aránylag olcsó előállítási árat bizto­sítanak. 75

Next

/
Thumbnails
Contents