109687. lajstromszámú szabadalom • Papírnedvesítő görgőhenger

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI JW|j | SZABADALMI BIEÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 109687. SZÁM. — IXa/b. OSZTÁLY. Papírnedvesítő görgőhenger. Fanta Károly oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1933. évi június hó 2-ika. Olyan papírnedvesítő henger már van, amelynél a henger csupán a tengelye kö­rül forog és vízzel telt kis tartályban van elhelyezve. Ez azonban az alább felsorolt 5 műveletekre nem alkalmas. E találmány célja ugyanis a papirosnak vékonyan és egyenletesen való megnedve­sítése, ami történhetik tiszta, festékes, vagy ragasztóanyag tartalmú vízzel. A ta-3 lálmányra a gyakorlatban több esetben lehet szükség, például: papirosnak tinta­irónnal történendő beírásához való előze­tes megnedvesítésére, levélborítékok és ok­mányok megnedvesítésére azokon a he-5 lyeken, ahova a bélyegeket ragasztják, bo­rítékok ragasztóanyaggal bevont részének, valamint ragasztóanyaggal bevont papír­szalagok megnedvesítésére és különféle bélyegeknek értéktelenítés céljából való ) átfestésére stb. A papírnedvesítő görgő­hengert az 1. ábra hosszmetszetben, a 2. ábra keresztmetszetben és a 3. ábra nézetben mutatja. t A találmány (a) gumilemezzel bevont (b) görgőhenger, mely a közepén átmenő (c) tengellyel rá van erősítve egy szegletes (d||wkra olyformán, hogy a görgőhenger­né|Rb. egyharmada a tokban foglal he­lyet. Ugyanezen tokban van elhelyezve 30 egy igen aprólyukú szivacs, mely rugal­masan ráfekszik a gumilemezzel bevont görgőhengerre. A kis készülék használata­kor a tokot megfogva, a görgőhengert a papírlapra rányomjuk és egyúttal toljuk, 35 illetve szükség szerint többször oda és vissza görgetjük, miközben a görgőhenger gumibevonata az előre megnedvesített vagy festékkel átitatott szivacson súr­lódva, egyenletesen megnedvesedik és 40 nedvességét átviszi a vékonyan megned­vesíteni szándékolt papirosra. Hogy a szi­vacsot időnkint meg lehessen nedvesíteni és e végből könnyen kivenni a tokból, a görgőhengeren átmenő tengely egyik vé- 45 gén csavarmenettel van ellátva. Nöhogy a szivacs gyorsan kiszáradjon, a készülék jól záródó dobozban van elhelyezve. Szabadalmi igény: Papírnedvesítő görgőhenger, melyet az 50 jellemez, hogy a nedvesítést végző görgőhenger a nedvességet tartalmazó szivacscsal együtt közös tokban van el­helyezve úgy, hogy nedvesítésnél a hen­ger nemcsak forgó, hanem a papiroson 55. végighúzva, gördülő mozgást is végez. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyitnia, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents