109665. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a di- vagy trimetoxi-, illetve -etoxibenzoesavak származékainak előállítására

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI JuggEL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109665. SZÁM. — IVh/2. OSZTÁLY. Eljárás a di-vagy trimetoxi-, illetve- etoxibenzoesavak származékainak előállítására. F. Hoffmann-La lioclie & Co. Akti enge s el 1 schalt cég Basel (Svájc). A bejelentés napja 1933. évi junius hó 19-ike. Azt találtuk, hogy a polialkoxibenzoe­savak dialkilamidjai a cirkulációra és a lélegzésre hatnak és ezért értékes gyó­gyászati tulajdonságaik vannak. A ben-5 zoesav és a metoxibenzoesav dialkilamid­jairól már Nebelthau (Archiv für experi­mentelle Pathologie und Pharmakologie 36. évf., 1895, 460. lap) és Harras (Archi­ves Internationales de Pharmacodynamie 10 et de Thérapie, 11. évf. 1903, 443. és 444. lap) megállapították, hogy a légzési köz­pontra izgató hatásúak. A di- vagy tri­metoxi-, illetve etoxibenzoesavak dialki­lamidjainál ez az izgató hatás sokkal erő-15 sebb. A hatásnak ilyen növekedése nem volt várható. A di- vagy trimetoxi-, illetve etoxiben­zoesavak származékait úgy állítjuk elő, hogy a szóbanforgó savakat szokásos mó-20 don dimetil-, illetve dietilamidjaikká ala­kítjuk át, legegyszerűbben úgy, hogy a savak halogenidjeit a dialkilaminokkal hozzuk reakcióba. 1. példa. j5 40,1 rész vcratroilkloridot 400 rész ab­szolút éterben feloldunk és az oldatot 29,3 rész dietilaminnak 100 rész abszolút éter­ben való oldatához öntjük. Dietilamin­hidroklorid csapódik ki, melyet néhány Í0 óra után elválasztunk. Az éter elgőzölög­tetése után a visszamaradt olajat váku­umban desztilláljuk. A párlatot .'további tisztítás céljára kevés vízben oldjuk, hamuzsírral kicsapjuk, éterben oldjuk és 15 hamuzsíron való szárítás után újra vá­kuumban desztilláljuk, amikor is a vera­trumsavdietilamid 12 mm nyomáson és 205° hőmérsékleten átdesztillál. 2. példa. 20 rész veratroilkloridot 300 rész toluol- 40 ban oldunk és az oldatot 150 rész toluol­ban oldott 9 rész dimetilamínhoz öntjük. Dimetilaminhidroklorid csapódik ki, me­lyet néhány óra után elválasztunk. A toluol ledesztillálása után a maradékot 45 vákuumban desztilláljuk. A veratrum­savdimetilamid 12 mm nyomáson és 203°-on színtelen olajként desztillál át, , mely csakhamar megdermed. Petroléter­ből való átkristályosítás után a terméket 50 színtelen, fénylő kristálytűkként kapjuk meg, melyek 102—103°-on olvadnak. 3. példa. 51 rész 3,4,5-trimetoxibenzoilkloridot (Journ. Chem. Soc., 89, 1906, 1655. lap) 150 55 rész toluolban oldunk és az oldatot 20 rész dimetilaminnak 200 rész toluolban való oldatához öntjük. Némi állás után a kicsapódott dimetilaminhidrokloridot el­választjuk, mire toluollal utánmosunk. A 60 toluol ledesztillálása után a maradékot vákuumban desztilláljuk. A 3,4,5-trimet­oxibenzoesavdimetilamid 13 mm nyomá­son és 218°-on desztillál át és az előtétben kikristályosodik. A terméket célszerűen 65 éterből átkristályosítjuk, amikor is azt 74°-on olvadó színtelen kristálytűkként kapjuk meg.

Next

/
Thumbnails
Contents