109558. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műpala és hasonló anyagoknak háztartási és lakberendezési tárgyak készítéséhez száraz úton való alkalmassá tételére

Meg.jelent 1934. évi április lió 16-án. MAGYAR KIRÁLYI jgggJ3| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109558. SZÁM. — XVIII/a. OSZTÁLY. Eljárás műpala és hasonló összetételű anyagoknak háztartási és lakberendezési tárgyak készítéséhez száraz úton való alkalmassá tételére. Szőke Ella magánzónő Budapest. A bejelentés napja 1931. évi szeptember hó 14-ike. A műpalának (aszbesztcementpalának) háztartási eélokra való felhasználása eddig azért nem volt lehetséges, mert a nyers műpala külsejénél fogva kényesebb 5 ízlések kielégítésére nem volt alkalmas s ezért leginkább csak tetőfedési célokra használták. A találmány eljárás, melynek segítségé­vel a műpalát annyira nemesíthetjük, 10 hogy annak a legkényesebb ízlést is ki­elégítő tetszetős felületet adunk. Történ­tek ugyan már külföldön kísérletek arra­nézve, hogy a mondott célt nedves úton való megmunkálással elérjék, ezek a ki-L5 sérletek azonban nem vezettek gyakorlati eredményre, mert az aszbesztcementpalá­nak nedves úton való megmunkálása a fe­lület nagymértékű felborzolódására és sok esetben állandó deformációjára veze­!0 tett. Mindezen hátrányok a jelen eljárás­sal kikészített műpalalemezeknél teljesen ki vannak küszöbölve s ezenkívül a már kikészített lemezeknek a használatban való fenntartása magánosok részéről is 15 könnyen végezhető, úgyhogy az ily leme­zek tetszetős fénye hosszú időn keresztül is megőrizhető. Nagy előnye még az ily­módon kikészített lemeznek az is, hogy műpala mivoltát nem árulja el, az időjá-10 rásnak ellenáll s teljesen a márvány be­nyomását kelti. Az ily műpalából tetszés szerint készíthetünk különféle háztartási tárgyakat, mint pl. vasaló-alátétet, edény­alátétet, mindenféle belső falburkolatot, (5 ajtóvédőt, tálalólapot, stb. Az eljárás a következőképen megy végbe: A gyárból kikerülő nyers műpalatáblá­kat először oly hengereken vezetjük ke­resztül, melyek smirgli- vagy karborun- 40 dumvászonnal vannak borítva, mi mellett a karborundum szemcsózetét a keresztül­vezetések sorrendjében fokozatosan fino­mabbra vesszük. Ezután a műpalatáblá­kat hajlékony tengelyre szerelt koptató- 45 korongokkal való megmunkálásnak vetjük alá, miközben a korongokat kézzel vezet­vén, módunkban van a még megmaradt finom hullámokat annyira elsímítani, hogy a műpalatábla felülete teljesen 50 egyenletes, sima lesz. A gyakorlati kísér­letek megmutatták, hogy az erre a oélra használt s acéllapok közé befogott kemény bőrkorong a legjobban felel meg s erős igénybevétel mellett sem melegedik fel 55 annyira, hogy a koptatás eredményes ne lenne. A bőrkoronggal való koptatás után a műpalatáblákat kézzel vagy akár gépi­erővel viasztartalmú fényesítőpasztával 60 bekenjük, amikor is a műpalafelület pó­rusai betömődnek. Ezen előzetes kikészítéssel is már oly műpalafelületet kapunk, mely simaság és külső megjelenés tekintetében a műmár- 65 vánnyal vetekszik s így sok esetben ez utóbbival eredményesen tud versenyezni. Teljesen kifogástalan fényes felület eléré­sére azonban a műpalafelületet még ez­után fényesítjük is, még pedig célszerűen 70 kézzel vezetett elektromotoros fényesítő­korongok segítségével, mikor is a műpala­felület állandó fényt kap, mely a karban­tartás ideje alatt is csekély fáradsággal épségben tartható. Az így kikészített mű- 75 pala most már teljesen a műmárvány be­nyomását kelti, anélkül, hogy annak hát­rányait is magában hordaná. Az eljárás

Next

/
Thumbnails
Contents