109524. lajstromszámú szabadalom • Golyószelepes elzáró- és áteresztőcsap

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109524. SZÁM. — XXI/d. OSZTÁLY. Golyószelepes elzáró- és áteresztó'csap. Frisch Károly autójavitóiizem tulajdonos Budapest. A bejelentés napja 1933. évi március hó 3-ika. Folyadék, gáz stb. elzárására, vagy át­eresztésére eddig használt szelepes elzá­róknál a szelep tányér mindig ugyanazon helyen fekszik a szefepfészekre és ezáltal 5 egyoldalú kopás keletkezik, ami a zárás tökéletességének hátrányára van, azonkívül1 a szeleptányér működtetésére le-, feljáró orsó van alkalmazva, amely a tömszelen­cében levő tömítőgyűrűt ugyancsak erő-10 seni koptatja. Mind e hátrányok megszűnnek a talál­mány szerinti golyószelepes elzáró- és át­eresztőcsapnál. A csatolt rajzon a találmány példakép-15 pen felvett kiviteli alakjában van feltün­tetve. Az 1. ábra felső golyószelepes elzáró- és áteresztőcsap hosszmetszetben. A 2. ábra alsó golyószelepes elzáró- és át-20 eresztőcsap hosszmetszetben. A 3. ábra a 2. ábra A—B vonala mentén vett keresztmetszet. A 4. ábra az alsó golyós zelepas elzáró- és áteresztőcsap egy másik kiviteli alakját 25 mutatja hosszmetszetben. A rajzon feltüntetett kiviteli alakok ú. n. kifolyóelzárók, melyeket főleg vízveze­tékre alkalmaznak. Az 1. ábra szerinti elzárónál1 a (b) golyó-30 szelep az (a) szeltepülés felett, a 2., 3., 4. ábra szerintieknél pedig az (a) szelep­ülés alatt van. Ez utóbbiaknál a (b) golyószietepek alatt (c) rugók vannak, amelyek a golyószelepet felfelé nyomják. 85 A (b) galyószeltepek alatt, illetve alsó szelepes elzárónál a golyószelep felett a (d) orsóra erősített, excenter, kar vagy bütykös tárcsaként kiképezett (e) emelő van, mely elfordítás alkalmával a golyószelepet 40 az (a) szélepüllésről elmozdítja. Az emelő visszafordítása után a víz nyomása és a .szele}) súlya (1. ábránál), illetve a víz nyomása és a (c) rugó (2., 3., 4. ábrá­nál) a golyószelepet ismét a szelepülésre szorítja. 45 Az (e) excenter (d) orsója a szelepház oldalfalán van kivezetve. A tömítést az (f) tömítőgyűrű végzi, mely a (g) alátét­gyűrűre fekszik fel és a (h) csavarral van leszorítva. A (h) csavarnak az (f) 50 gyűrűvel érintkező felületéből (j;) bordák állanak ki, mélyek a tömítőgyűrű szét­nyomására valók. Ugyanígy bordázva lehet a (g) alátétlemez is. A 4. ábrán feltüntetett kiviteli alaknál 55 az (e) excenter helyett (k) csavarmene­tes fej; van alkalmazva, melynek menetei félkör alakú keresztmetszetűek és az (m) csatormában vezetett (1) golyót fogadják magukba. A (k) feji csavarmenetének mély- 60 sóge a (b) szelep függélyes középvonala felé haladva csökken, miáltal a benne haladó (1) golyó fokozatosan kijebb jön iés nekifekszik a (b) golyószelbpnek. Ezen megoldásnak CLZ CLZ előnye, hogy a golyó- 65 szelep nyitása, illletve zárása zökkenésmen­tesenj végezhető, minthogy a menetes feji segélyével1 az (1) golyó lassan halad előre vagy háltra és így a szelei)golyót is lassan emeli. 70 A golyószelepes elzáró természetesen nemcsak kifolyókra, hanem áteresztőkre és mindennemű szerelvényre kombináltan is alkalmazható. Szabadalmi igények: 75 1. Golyószeliepes elzáró- és áteresztőcsap, azzal jellemezve, hogy a szelepülésre felfekvő golyószelep alatt vagy fölött á

Next

/
Thumbnails
Contents